Strona główna/Formy pomocy/Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania mogą być przyznane w formie usług sąsiedzkich.

Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Rada gminy w drodze uchwały określa, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Wykaz usług:

  • Usługi opiekuńcze
  • Usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich
  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze (pielęgnacyjne lub rehabilitacji fizycznej)
  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze - pielęgnacyjne, jako wspieranie procesu leczenia (nie dotyczy osób z zaburzeniami psychicznymi)
  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze - rehabilitacji fizycznej (nie dotyczy osób z zaburzeniami psychicznymi)
  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi
  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym w formie usług sąsiedzkich, specjalistyczne usługi opiekuńcze, jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, określa Uchwała nr 1316/LXXVI/2024 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług.Uchwała Nr 344/XXII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2004 r.

Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych i kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, ze względu na szczególne potrzeby osób korzystających z usług, uwzględniając sytuację materialną tych osób - określa Rozporządzenie

 Od 1 stycznia 2023 r. realizatorem usług jest Polski Czerwony Krzyż, Katowice ul. PCK 8

Kategoria: Usługi opiekuńcze [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-06-06 Uchwała Nr 1316/LXXVI/2024 Rady Miasta Rybnik z dnia 21 Marca 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
Uchwała Nr 1316/LXXVI/2024 Rady Miasta Rybnik z dnia 21 Marca 2024 r. 529.05KB zobacz
pdf 2023-12-13 Zaświadczenie lekarskie dla osób korzystających z usług opiekuńczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
Zaświadczenie lekarskie dla osób korzystających z usług opiekuńczych 107.21KB zobacz
pdf 2021-11-22 Zaświadczenie lekarskie o konieczności świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1147
Zaświadczenie lekarskie o konieczności świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.pdf 186.26KB zobacz

 

do góry