Strona główna/Świadczenia

Świadczenia

Informacje ogólne

Dział Świadczeń Rodzinnych

Kierownik Działu - Sabina Machulec

44-200 Rybnik ul. Raciborska 20

Tel/fax 32 4329 800

e-mail:

Treść kierowanej drogą elektroniczną korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Ze względu na ochronę danych osobowych telefonicznie oraz mailowo udzielane są wyłącznie informacje ogólne.

Przyjmowanie stron:

 • Poniedziałek 7:30 - 14:30
 • Wtorek 11:00 - 16:00
 • Środa 7:30 - 14:30
 • Czwartek 7:30 - 14:30
 • Piątek 7:30 - 13:30
Składanie wniosków

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy można składać od 1 lipca online przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia lub ePUAP, natomiast wnioski drogą tradycyjną (papierową) można pobrać oraz złożyć od 1 sierpnia w godzinach pracy Działu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Raciborskiej 20.

Świadczenia wypłaca się w okresach miesięcznych.

 Wnioski można pobrać:
Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego

 

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego to regulacje prawne, które uzupełniają prawo wewnętrzne danego państwa, chroniąc osoby wykonujące pracę za granicą przed utratą ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego. Dzięki tym regulacjom osoby przemieszczające się mają zapewnioną ochronę socjalną, czyli mogą skorzystać ze świadczeń obowiązujących w danym kraju. W województwie śląskim koordynacją zajmuje się Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Rodziny i Polityki Społecznej.

W przypadkach dotyczących koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, osoby zainteresowane mogą uzyskać dodatkowe informacje w Oddziale ds. koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach:

Telefonicznie pod numerem telefonu 32 606 33 56.

 • poniedziałek w godzinach od 8.00 do 14.30
 • wtorek w godzinach od 8.00 do 14.30
 • czwartek w godzinach od 8.00 do 14.30
 • piątek w godzinach od 8.00 do 14.30

Ze względu na ochronę danych osobowych telefonicznie udzielane są wyłącznie informacje ogólne.

Jednocześnie bezpośrednia obsługa klienta odbywa się w środy w godzinach od 8:00 do 14:00 po uprzednim zarejestrowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu 32 606 33 56.

Adresy e-mail do kontaktu:

do góry