Strona główna/Świadczenia

Świadczenia

Informacje ogólne

Dział Świadczeń Rodzinnych

Kierownik Działu - Barbara Jaszczak

44-200 Rybnik ul. Raciborska 20

Tel/fax 32 4329 800

e-mail:

Treść kierowanej drogą elektroniczną korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Ze względu na ochronę danych osobowych telefonicznie oraz mailowo udzielane są wyłącznie informacje ogólne.

Przyjmowanie stron:

 • Poniedziałek 7:30 - 14:30
 • Wtorek 11:00 - 16:00
 • Środa 7:30 - 14:30
 • Czwartek 7:30 - 14:30
 • Piątek 7:30 - 13:30
Składanie wniosków

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych od 1 lipca można składać online przez poprzez portal informacyjno-usługowy Emp@tia, przez bankowość elektroniczną lub ePUAP, natomiast wnioski droga tradycyjną (papierową) można pobrać oraz złożyć od 1 sierpnia w godzinach pracy Działu Świadczeń Rodzinnychprzy ul. Raciborskiej 20.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze (500+) przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. 

Wnioski na kolejny na okres świadczeniowy 2021/2022 będą przyjmowane od lutego 2021 drogą elektroniczną poprzez portal informacyjno-usługowy Emp@tia, przez bankowość elektroniczną lub ePUAP, natomiast od 1 kwietnia 2021 drogą tradycyjną (papierową).

 Wnioski można pobrać:
Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego to regulacje prawne, które uzupełniają prawo wewnętrzne danego państwa, chroniąc osoby wykonujące pracę za granicą przed utratą ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego. Dzięki tym regulacjom osoby przemieszczające się mają zapewnioną ochronę socjalną, czyli mogą skorzystać ze świadczeń obowiązujących w danym kraju. W województwie śląskim koordynacją zajmuje się Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Rodziny i Polityki Społecznej.

W przypadkach dotyczących koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej osoby zainteresowane mogą uzyskać dodatkowe informacje w Oddziale ds. koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach:

32 606 3351 32 606 3352
32 606 3354 32 606 3355
32 606 3357 32 606 3358
32 606 3359 32 606 3361
32 606 3362 32 606 3363

 

 

 

 

 

 

 

Obsługa indywidulana klientów w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń jest prowadzona w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach przy ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice (pokój 4.06), w dniach:

 • Poniedziałek od 8.30 do 14.30
 • Czwartek od 8.30 do 14.30
 • Piątekod 8.30 do 14.30

Ze względu na ochronę danych osobowych telefonicznie oraz mailowo udzielane są wyłącznie informacje ogólne.

do góry