O Nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku jest wyodrębnioną jednostką budżetową Miasta Rybnika, utworzoną na mocy Uchwały Nr 56/XII/90 Miejskiej Rady Narodowej w Rybniku z dnia 28 lutego 1990r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Siedziba główna jednostki mieści się przy ul. Żużlowej 25, 44-200 Rybnik.

Inne lokalizacje działów Ośrodka Pomocy Społecznej

Godziny urzędowania Ośrodka:

 • poniedziałek, środa, czwartek od 7:00 - 15:00
 • wtorek: 7:00 - 16:00
 • piątek: 7:00 - 14:00

Zarząd Jednostki

 • DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZENEJ W RYBNIKU

Anna Sowik-Złotoś

 • ZASTĘPCA DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZENEJ W RYBNIKU

Mirosław Górka

 • GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Malczyk

Obsługa prawna

 • RADCA PRAWNY

Justyna Czaja

Na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej Radca prawny Ośrodka udziela informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów - klientom pomocy społecznej w siedzibie Ośrodka przy ul. Żużlowej 25 pokój nr 19 we wtorki w godz. od 11:00 - 12:00 i środy w godz. od 10:00 - 11:00

Kierownicy działów:

 1. GŁÓWNY KSIĘGOWY - Barbara Malczyk
  • ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - Beata Wojtowicz
  • KSIĘGOWEGO - Agnieszka Koźlik
 2. POMOCY ŚRODOWISKOWEJ - Beata Miozga
 3. PIECZY ZASTĘPCZEJ - Marta Kulik
 4. POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM - Hanna Filusz
 5. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH - Barbara Jaszczak
 6. USŁUG - Joanna Gaffke
 7. ADMINSTRACYJNEGO - Sylwia Witek-Motyka
 8. ZESPÓŁ DS. PRZEMOCY - Koordynator - Marzena Krawczyk
 9. PROJEKTÓW I PROGRAMÓW - Barbara Kazana
 10. ZESPÓŁ ASYSTY RODZINNEJ - Jolanta Krawczyk
 11. ZESPÓŁ GRUPOWEJ METODY PRACY SOCJALNEJ - Koordynator - Blanka Długi
 12. ZESPÓŁ DS. BEZDOMNOŚCI - Edyta Wąsowicz
do góry