O Nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku jest wyodrębnioną jednostką budżetową Miasta Rybnika, utworzoną na mocy Uchwały Nr 56/XII/90 Miejskiej Rady Narodowej w Rybniku z dnia 28 lutego 1990r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Siedziba główna jednostki mieści się przy ul. Żużlowej 25, 44-200 Rybnik.

Inne lokalizacje działów Ośrodka Pomocy Społecznej

Godziny urzędowania Ośrodka:

 • poniedziałek, środa, czwartek od 7:00 - 15:00
 • wtorek: 7:00 - 16:00
 • piątek: 7:00 - 14:00

Zarząd Jednostki

 • DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU

Anna Sowik-Złotoś

 • ZASTĘPCA DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU

Mirosław Górka

 • GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Malczyk

 

Kierownicy działów:

 1. GŁÓWNY KSIĘGOWY - Barbara Malczyk
  • ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - Beata Wojtowicz
  • KSIĘGOWEGO - Agnieszka Koźlik
 2. POMOCY ŚRODOWISKOWEJ - Beata Miozga
 3. PIECZY ZASTĘPCZEJ - Marta Kulik
 4. POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM - Hanna Filusz
 5. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH - Sabina Machulec
 6. USŁUG - Joanna Gaffke
 7. ADMINSTRACYJNEGO - Sylwia Witek-Motyka
 8. ZESPÓŁ DS. PRZEMOCY - Koordynator - Marzena Krawczyk
 9. PROJEKTÓW I PROGRAMÓW - Barbara Kazana
 10. ZESPÓŁ ASYSTY RODZINNEJ - Anna Szefer
 11. ZESPÓŁ DS. BEZDOMNOŚCI - Edyta Wąsowicz
 12. DOM DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIECMI I KOBIET W CIĄŻY - Sylwia Goralczyk
do góry