Strona główna/Świadczenia/Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

Wnioski o Dodatek Osłonowy można składać tylko do końca kwietnia 2024 r.

 

Informacje ogólne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku Dział Świadczeń Rodzinnych informuje że, wnioski o dodatek osłonowy można składać w siedzibie Działu przy ulicy Raciborskiej 20 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

  • wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. zostaną pozostawione bez rozpoznania
  • dodatek jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.
  • do wniosku musi być wpisany numer rachunku bankowego oraz adres poczty elektronicznej (informacja o przyznaniu dodatku będzie wysyłana jedynie na podany adres e-mail).
  • przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych
Komu przysługuje dodatek

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Dodatek będzie wynosił 50% kwoty wypłacanej w latach ubiegłych po ich waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r. określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

W sytuacji gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków to wysokość dodatku osłonowego powiększana jest o 25 procent.

Kategoria: Dodatek osłonowy [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-01-19 Wzór wniosku o dodatek osłonowy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1368
Wzór wniosku o dodatek osłonowy. 1.38MB zobacz
do góry