Strona główna/Formy pomocy/Piecza Zastępcza

Piecza Zastępcza

Informacje ogólne

Dział Pieczy Zastępczej

Kierownik Działu - Marta Kulik

44-200 Rybnik ul. Żużlowa 25

Tel. 32 4399 320

e-mail:

  • pokój 21 - nadzór nad realizacją umów z rodzinami zastępczymi,

tel. 32 4399 321

  • pokój 22 - opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej

tel. 32 4399 322

  • pokój 24

- kierowanie do pieczy zastępczej,

- wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych,

- umowy z rodzinami zastępczymi,

- pomoc osobom usamodzielnianym,

- porozumienia z powiatami,

tel. 32 4399 324

 

Dział Pieczy Zastępczej realizuje zadania powiatu określone w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów.

Podstawowe zadania Działu:

Zapewnieniem dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wypłata świadczeń pieniężnych rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz wypłata wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

Zawieranie umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka, rodzinami pomocowymi oraz z osobami do pomocy oraz nadzór nad realizacją umów.

Wsparcie osób usamodzielnianych opuszczających rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze [na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej] oraz pomoc dla osób usamodzielnianych opuszczających dom pomocy społecznej dla dziecii młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy [na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej].

Prowadzenie mieszkań treningowych dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki i rodzinną pieczę zastępczą.

Prowadzenie postępowań dotyczących zawierania porozumień z powiatami w sprawie przyjęć dzieci oraz warunków ich pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie w pieczy zastępczej oraz prowadzenie postępowań w sprawach wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego.

Opiniowanie kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i kandydatow do prowadzenia rodzinnych domow dziecka na potrzeby sądów opiekuńczych.

Prowadzenie postępowania w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Pełen zakres zadań Działu określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej zamieszczony w BIP.

Zadanie organizowania wsparcia i szkoleń dla rodzinnej pieczy zastępczej oraz prowadzenia naboru, kwalifikowania i szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka zostało powierzone Ośrodkowi Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku z siedzibą przy ul. Miejskiej 13 b, tel. 32 42 40 435.

AKTY PRAWNE
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (w zakresie pomocy osobom usamodzielnianym).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.
  • Uchwała Nr 452/XXIX/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.
  • Uchwała Nr 105/VI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 marca 2019 r. marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Rybniku na lata 2019-2021
Kategoria: Powiązane pliki [5]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ustawy i uchwały
pdf 2020-01-13 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1322
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 1.17MB zobacz
pdf 2020-01-13 Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1419
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. 1.16MB zobacz
pdf 2020-01-13 Uchwała Nr 452/XXIX/2016 Rady Miasta Rybnika.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1701
Uchwała Nr 452/XXIX/2016 Rady Miasta Rybnika. 101.05KB zobacz
pdf 2020-01-13 Uchwała Nr 105/VI/2019 Rady Miasta Rybnika.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1883
Uchwała Nr 105/VI/2019 Rady Miasta Rybnika. 217.26KB zobacz
pdf 2020-01-13 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1629
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. 28.07KB zobacz
do góry