Strona główna/Formy pomocy/Dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (..)

Dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych

Informacje ogólne

Sekcja Dodatków Mieszkaniowych

44-200 Rybnik ul. Kościuszki 61/5

Tel. 32 42-37-195; 32 42-37-188

e-mail:

Kierownik Sekcji - Aleksandra Piontek

Wnioski o przyznanie dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać osobiście w siedzibie Sekcji Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Kościuszki 61/5 lub drogą elektroniczną za pomocą platformy SEKAP

  • w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 7:30 do 14:00;
  • wtorki w godz. od 9:00 do 16:00;

Pracownicy również udzielają dodatkowych informacji pod nr telefonu: 32 4237 195 oraz 32 4237 188

Kierowana drogą elektroniczną korespondencja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
  • adres (kod pocztowego, miejscowość, ulicę i nr domu) tej osoby,
  • opis sprawy, której dotyczy.

Podstawa prawna:

 Uchwała Rady Miasta Rybnika Nr 326/XIX/2020 z dnia 20.02.2020 r.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny

Rodzinom wielodzietnym posiadającym aktualne karty programu Duża Rodzina i nie posiadającym zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne.

Wyjątki

Nie przysługuje rodzinom wielodzietnym, które mają przyznane dodatki mieszkaniowe oraz zawodowym rodzinom zastępczym.

Kryteria

Warunkiem otrzymania przez rodzinę dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożenie wniosku i nie zaleganie z płatnościami w tym zakresie. Stosowne oświadczenie w tej sprawie składa się we wniosku o dopłatę. Dopłata będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku do 31 grudnia danego roku kalendarzowego. Dopłata przekazywana będzie na podane we wniosku konto bankowe lub wypłacana w kasie w placówce Monetii Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 3 Maja 17 w Rybniku:

  • za okresy półroczne, tj do 15 sierpnia - za pierwsze półrocze danego roku
  • do 15 lutego następnego roku - za drugie półrocze roku poprzedniego.

Przyznanie oraz odmowa przyznania dopłaty nie wymagają wydania w tej sprawie decyzji administracyjnej.

Wymagane dokumenty
  • Wniosek o przyznanie dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kategoria: Dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-03-13 Uchwała Nr 326/XIX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Rybnika Programu „Duża Rodzina”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 961
Uchwała Nr 326/XIX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Rybnika Programu „Duża Rodzina” 212.3KB zobacz
pdf 2020-01-10 Wniosek o przyznanie dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1878
Wniosek o przyznanie dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 307.66KB zobacz

do góry