Strona główna/Formy pomocy/Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w (..)

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 4

O całodobowy, okresowy pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży mogą ubiegać się matki, ojcowie lub inne osoby sprawujące opiekę nad dziećmi, jak również kobiety w ciąży znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, takiej jak doświadczenie przemocy ze strony bliskich lub inne sytuacje, w tym losowe, skutkujące brakiem bezpiecznego schronienia.

Podstawą przyjęcia do Domu jest wydanie decyzji administracyjnej przez Prezydenta Miasta Rybnika na podstawie dokumentów zgromadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku.

Skierowanie wydaje się po zgromadzeniu następujących dokumentów:

  • wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu,
  • rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego
  • zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do umieszczenia Domu,
  • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka,
  • orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeżeli takie jest wydane,
  • opinii Ośrodka Pomocy Społecznej zawierającej uzasadnienie pobytu w domu.

W Domu znajduje się 6 w pełni wyposażonych pokoi (w łóżka, szafy, biurka, stoliki, itp.), gdzie jednocześnie przebywać może 15 osób. Do dyspozycji mieszkańców pozostają: kuchnia z jadalnią, pokój pobytu dziennego, bawialnia dla dzieci, cztery łazienki, suszarnia wyposażona w dwie pralki, pomieszczenia gospodarcze, wózkowania a w bezpośrednim otoczeniu - plac zabaw z piaskownicą. Dla potrzeb osób niepełnosprawnych przystosowania jest jedna z łazienek, w budynku znajduje się także winda, a piaskownica na placu zabaw przystosowania jest dla dzieci poruszających się na wózkach.

Dla bezpieczeństwa Dom wyposażony jest również w monitoring zewnętrzny.

W Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży zatrudnieni są m.in. specjaliści pracy socjalnej, pracy z rodziną oraz opiekunowie. Dzięki projektowi współrealizowanemu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku „3 R - Rodzina Rozwój Rybnik” współfinansowanemu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, będą podejmowane działania mające na celu usamodzielnianie mieszkańców Domu, w postaci między innymi pomocy psychologicznej i prawnej.

Osoby zainteresowane pobytem mogą kontaktować się telefonicznie: 791 857 091, 32 43 99 355 lub mailem: .

do góry