Strona główna/Formy pomocy/Dział pomocy osobom niepełnosprawnym

Dział pomocy osobom niepełnosprawnym

informacje ogólne

Dział Dofinansowań Ze Środków PFRON

Kierownik Działu - Hanna Filusz

44-200 Rybnik ul. Żużlowa 25

Tel. 32 4237 794

e-mail:

 • pokój nr 3 - likwidacja barier archirektonicznych, aktywny samorząd
  telefon 32 4399 303
 • pokój nr 4 - zaopatrzenie ortopedyczne, likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się, aktywny samorząd
  telefon: 32 4399 304
 • pokój nr 23 - turnusy rehabilitacyjne, program 'BUSHIDO", aktywny samorząd
  telefon:  lub 32 4399 323

Informujemy, że przy składaniu wszystkich wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON oprócz do tej pory wymaganych dokumentów niezbędne jest przedstawienie:

 • dowodu osobistego wnioskodawcy
 • w przypadku osób niezdolnych do złożenia podpisu na wniosku, dodatkowo pełnomocnictwa notarialnego lub postanowienia Sądu o ustanowienie kuratora dla Osoby Niepełnosprawnej.
Podstawowe zadania Działu:

Zadania samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) realizowane są od 1999 roku przez Dział Dofinansowań ze środków PFRON, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Od 2004 roku o podziale środków i rodzaju zadań finansowanych ze środków PFRON decyduje Rada Miasta.

Udzielamy osobom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie miasta Rybnika informacji oraz przyznajemy uprawnionym dofinansowania i refundacji (ze środków PFRON) w zakresie rehabilitacji społecznej w szczególności dotyczące:

 1. Uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
 2. Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (limitów Narodowego Funduszu Zdrowia).
 3. Likwidacji barier architektonicznych , technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
 4. Dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki.
 5. Zlecania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.
 6. Dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 7. Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

Ośrodki wsparcia świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych na terenie maista Rybnika:

 1.  Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster"
  ul. Andersa 6, 44-270 Rybnik
 2.  Środowiskowy Dom Samopomocy
  ul. Karłowicza 48, 44-200 Rybnik
WNIOSKI DO POBRANIA
Kategoria: Powiązane pliki [9]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Wnioski PFRON do pobrania.
pdf 2020-01-14 Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 372
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. 112,15KB zobacz
pdf 2020-01-15 Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. 110,06KB zobacz
pdf 2020-01-14 Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. 486,97KB zobacz
pdf 2020-01-14 Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 649
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 92,91KB zobacz
pdf 2020-01-14 Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON z zakresu likwidacji barier architektonicznych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 385
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON z zakresu likwidacji barier architektonicznych. 477,42KB zobacz
pdf 2020-01-14 Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON z zakresu likwidacji barier technicznych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 339
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON z zakresu likwidacji barier technicznych. 515,18KB zobacz
pdf 2020-01-14 Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 318
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się. 514,82KB zobacz
pdf 2020-01-14 Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON z zakresu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 369
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON z zakresu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. 502,86KB zobacz
pdf 2020-01-15 Klauzula RODO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 512
Klauzula RODO 541,22KB zobacz
do góry