Strona główna/Formy pomocy/Pomoc dla osób bezdomnych

Pomoc dla osób bezdomnych

Informacje ogólne

Zespół ds. Bezdomności

Kierownik Zespołu - Edyta Wąsowicz

Rybnik 44-200, ul. Raciborska 20 - Budynek "B"

tel. 32 4263551 oraz 508272132

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek, środa i czwartek w godz. 7:00 - 15:00,
 • wtorek w godz. 7:00 - 16:00
 • piątek w godz. 7:00 - 14:00

 

 

STARSZY SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ  AGNIESZKA OPAŁKA - tel. 519190346

Przyjmuje:

 • Poniedziałek w godz. 7.00 - 11.00
 • Wtorek w godz. 11.00 - 16.00
 • Środa w godz. 7.00 - 11.00
 • Czwartek w godz. 11.00 - 15.00
 • Piątek w godz. 11.00 - 14.00

TEREN: Schronisko im. św. Brata Alberta w Przegędzy (mężczyźni - gmina Rybnik), Schronisko im. św. Jana Pawła II (mężczyźni, usługi opiekuńcze, zwykłe- inne gminy) mieszkanie chronione ul. Przemysłowa, mieszkanie chronione ul. Długosza, mieszkanie chronione ul. Śniadeckiego .

 

STARSZY SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ SYLWIA MAJEWSKA - tel. 690970979

Przyjmuje:

 • Poniedziałek w godz. 11.00 - 15.00
 • Wtorek w godz. 7.00 - 11.00
 • Środa w godz. 11.00 - 15.00
 • Czwartek w godz. 7.00 - 11.00
 • Piątek w godz. 7.00 - 11.00

TEREN: Schronisko „Dom Nadziei” (mężczyźni, kobiety - gmina Rybnik), Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii Rybnik, ul Chrobrego 16 , teren. 

 

GŁÓWNY SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ MAGDALENA JONDERKO - tel. 517362411

Przyjmuje:

 • Poniedziałek w godz. 7.00 - 11.00
 • Wtorek w godz. 11.00 - 16.00
 • Środa w godz. 7.00 - 11.00
 • Czwartek w godz. 11.00 - 15.00
 • Piątek w godz. 7.00 - 11.00

TEREN: Schronisko im. św. Jana Pawła II (mężczyźni, usługi opiekuńcze, zwykłe - gmina Rybnik), , teren.

 

STARSZY SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ MARTA SKRZYPIEC - tel. 535465934

Przyjmuje:

 • Poniedziałek w godz. 11.00 - 15.00
 • Wtorek w godz. 7.00 - 11.00
 • Środa w godz. 11.00 - 15.00
 • Czwartek w godz. 7.00 - 11.00
 • Piątek w godz. 11.00 - 14.00

TEREN: Ogrzewania, Schronisko „Dom Nadziei” (mężczyźni , kobiety -inne gminy), wprowadzenie wywiadów zewnętrznych, teren,

 

STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY - streetworker DARIUSZ PIOTROWSKI - tel. 535498178

Przyjmuje:

 • Poniedziałek w godz. 10.00 - 12.00
 • Wtorek w godz. 14.00 - 16.00
 • Środa w godz. 10.00 - 12.00
 • Czwartek w godz. 7.00 - 9.00
 • Piątek w godz. 12.00 - 14.00

TEREN: Dzielnice na terenie gminy Rybnik.

 

Oferta pomocy

Osoby bezdomne przebywające na terenie miasta Rybnika, wymagające schronienia mogą być skierowane do odpowiedniego ośrodka wsparcia.

Bezdomni mężczyźni mogą być skierowani do:

 1. Schroniska Św. Brata Alberta w Przegędzy przy ul. Mikołowskiej 78,
 2. Schroniska - "Dom Nadziei" w Rybniku przy ul. Sportowej 136 /1,
 3. Schronisko im. św. Jana Pawła II w Rybniku przy ul. 3 Maja 48b,
 4. Mieszkania chronione treningowe:
  • ul. Przemysłowa 18 w Rybniku
  • ul. Długosza 4/3A w Rybniku
  • ul. Śniadeckiego 6a/3

Mieszkania funkcjonujące w zasobach Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku zostały uruchomione w ramach projektu „Skorzystaj z Szansy” , oraz „Rybnickie Mieszkania ze wsparciem” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje w zakładce projekty.

Bezdomne kobiety mogą być skierowane do:

Bezdomne kobiety mogą być skierowane do:

 1. Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku przy ul. Chrobrego 16
 2. Schroniska - "Dom Nadziei" w Rybniku przy ul. Sportowej 136 /1
 3. Mieszkania chronionego treningowego ul. Andersa 8a/2
 4. Mieszkania wspomagane treningowe:
  • ul. Mikołowska 29/8
  • ul. Westerplatte 1b/6
  • ul. Św. Antoniego 11/6
  • ul. Chrobrego 13/5
  • ul. Sportowa 11/1

Mieszkania funkcjonujące w zasobach Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku zostały uruchomione w ramach projektu „Skorzystaj z Szansy”, „Alternatywa”, „Alternatywa II” oraz „Rybnickich Mieszkań ze wsparciem” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje w zakładce projekty.
W celu skorzystania z pomocy w formie mieszkań chronionych i wspomaganych dla kobiet prosimy kontakt z Zespołem ds. Mieszkań tut. Ośrodka pod numerem telefonu 32 439 93 08 oraz Działem Projektów i Programów pod numerem telefonu 32 439 93 06 lub 32 439 93 07.

Osoba bezdomna może skorzystać z pomocy w formie schronienia bądź zasiłku pieniężnego i niepieniężnego. Pomoc ta świadczona jest po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i wydaniu decyzji przez Dyrektora OPS.

Osoba bezdomna może interwencyjnie skorzystać z pobytu w Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych mieszczącej się w Rybniku, ul. Jastrzębska 3A (za halą sportową MOSiR), tel. 792 712 427.

Od 1 października 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r. Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych czynna codziennie całodobowo.
Od 1 maja 2024 r. do 30 września 2024 r. Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych czynna codziennie od 14.00 do 06.00.

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE ZIMOWYM

Dzwoniąc pod całodobowy bezpłatny numer telefonu 987 może uzyskać informację o możliwościach pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia.

do góry