Strona główna/Formy pomocy/Pomoc dla osób bezdomnych

Pomoc dla osób bezdomnych

Informacje ogólne

Zespół ds. Bezdomności

Kierownik Zespołu - Edyta Wąsowicz

Rybnik 44-200, ul. J.F. Białych 7 w Rybniku (II piętro, za szklanymi drzwiami)

tel. 32 4263551 oraz 508272132

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek, środa i czwartek w godz. 7:00 - 15:00,
 • wtorek w godz. 7:00 - 16:00
 • piątek w godz. 7:00 - 14:00
Specjalista pracy socjalnej Grażyna Jarosz - tel. 519190346

Przyjmuje:

 • Poniedziałek w godz. 7.00 - 11.00
 • Wtorek w godz. 11.00 - 16.00
 • Środa w godz. 7.00 - 11.00
 • Czwartek w godz. 11.00 - 15.00
 • Piątek w godz. 11.00 - 14.00

TEREN: Schronisko im. św. Brata Alberta w Przegędzy (mężczyźni - gmina Rybnik), Schronisko „Przytulisko dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi”, mieszkanie chronione ul. Przemysłowa, Ogrzewalnia, teren. 

Pracownik socjalny SYLWIA MAJEWSKA - tel. 690970979

Przyjmuje:

 • Poniedziałek w godz. 7.00 - 11.00
 • Wtorek w godz. 7.00 - 11.00
 • Środa w godz. 11.00 - 15.00
 • Czwartek w godz. 11.00 - 15.00
 • Piątek w godz. 11.00 - 14.00

TEREN: Schronisko „Dom Nadziei” (mężczyźni, kobiety - gmina Rybnik), teren. Wprowadzanie wywiadów zewnętrznych - praca socjalna (kobiety i kobiety z dziećmi - gmina Rybnik Schronisko „Maja” Racibórz). Schronisko im. św. Jana Pawła II (inna gmina, gmina Rybnik - usługi opiekuńcze)

Pracownik socjalny Magdalena Śmiecińska - tel. 517362411

Przyjmuje:

 • Poniedziałek w godz. 11.00 - 15.00
 • Wtorek w godz. 7.00 - 11.00
 • Środa w godz. 11.00 - 15.00
 • Czwartek w godz. 7.00 - 11.00
 • Piątek w godz. 7.00 - 11.00

TEREN: Schronisko im. św. Jana Pawła II (mężczyźni - gmina Rybnik), mieszkanie chronione ul. Długosza, teren.

Starszy specjalista pracy socjalnej Cecylia Marklowska - tel. 535519669

Przyjmuje:

 • Poniedziałek w godz. 11.00 - 15.00
 • Wtorek w godz. 11.00 - 16.00
 • Środa w godz. 7.00 - 11.00
 • Czwartek w godz. 7.00 - 11.00
 • Piątek w godz. 7.00 - 11.00

TEREN: Schronisko „Dom Nadziei” (inna gmina), teren, Ogrzewalnia.

Aspirant pracy socjalnej - streetworker Dariusz Piotrowski - tel. 535498178
 • Poniedziałek w godz. 7.00 - 15.00
 • Wtorek w godz. 8.00 - 16.00
 • Środa w godz. 12.00 - 20.00
 • Czwartek w godz. 10.00 - 19.00
 • Piątek w godz. 7.00 - 14.00

TEREN: Dzielnice na terenie miasta Rybnika.

 

Oferta pomocy

Osoby bezdomne przebywające na terenie miasta Rybnika, wymagające schronienia mogą być skierowane do odpowiedniego ośrodka wsparcia.

Bezdomni mężczyźni mogą być skierowani do:

 1. Schroniska Św. Brata Alberta w Przegędzy przy ul. Mikołowskiej 78,
 2. Schroniska - "Dom Nadziei" w Rybniku przy ul. Sportowej 136 /1,
 3. Schronisko im. św. Jana Pawła II w Rybniku przy ul. 3 Maja 48b,
 4. Mieszkania chronione treningowe:
  • ul. Przemysłowa 18 w Rybniku
  • ul. Długosza 4/3A w Rybniku

Bezdomne kobiety mogą być skierowane do:

 1. Schroniska "Przytulisko dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi" prowadzonego przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku przy ul. Chrobrego 16
 2. Centrum Matki z Dzieckiem "Maja" w Raciborzu przy ul.Sempołowskiej 5
 3. Schroniska - "Dom Nadziei" w Rybniku przy ul. Sportowej 136 /1
 4. Mieszkania chronione treningowe:
  • ul. Mikołowska 29/8 w Rybniku
  • ul. Westerplatte 1b/6 w Rybniku

Osoba bezdomna może skorzystać z pomocy w formie schronienia bądź zasiłku pieniężnego i niepieniężnego. Pomoc ta świadczona jest po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i wydaniu decyzji przez Dyrektora OPS.

Osoba bezdomna może interwencyjnie skorzystać z pobytu w Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych mieszczącej się w Rybniku, ul. Gliwicka 33 (teren Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych), tel. 792 712 427.


Od 08 czerwca 2020 r. Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych czynna codziennie w godzinach od 14:00 do 6:00.

Od 1 października 2020 r. do 30 kwietnia 20201 r. czynna będzie całodobowo!

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE ZIMOWYM - dzwoniąc pod całodobowy bezpłatny numer telefonu 987 może uzyskać informację o możliwościach pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia.

do góry