Becik gminny

Informacje ogólne

Zgodnie z art.22a ustawy o świadczeniach rodzinnych Rada Gminy, biorąc pod uwagę lokalne potrzeby w zakresie świadczeń na rzecz rodziny, może w drodze uchwały, ustanowić dla osób zamieszkałych na terenie jej działania inne świadczenia niż określone ustawą o świadczeniach rodzinnych. Uchwałą Rady Miasta Rybnika nr 203/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz ustalenia szczegółowych zasad jej przyznawania (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 4.10.2021 r. poz. 6213) uchwalono, iż z tytułu urodzenia więcej niż dwoje żywych dzieci podczas jednego porodu, przyznawać się będzie jednorazową zapomogę z budżetu Miasta Rybnika w wysokości 5000,00 zł. na każde żywe dziecko.

Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku , w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dzieci.
W przypadku niezależnego złożenia wniosku przez oboje rodziców, zapomoga przyznawana jest temu z rodziców, pod którego opieką dziecko faktycznie przebywa.

Zapomoga przysługuje jeżeli co najmniej jedno z rodziców dzieci zamieszkuje na terenie Miasta Rybnika bez przerwy przez okres 12 miesięcy przed urodzeniem dzieci oraz w dniu składania wniosku o zapomogę. Uprawnionymi do zapomogi są rodzice dzieci wspólnie lub ten rodzic, pod opieką , którego pozostają dzieci. Zapomoga przysługuje niezależnie od dochodów osoby uprawnionej.

Zapomoga nie przysługuje, jeżeli rodzice lub jedno z rodziców uzyskało lub ubiega się w innej gminie o zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, przyznawaną na podstawie uchwały rady gminy wydanej w oparciu o art.22a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej od urodzenia do dnia rozpatrzenia wniosku.

W przypadku zaistnienia wątpliwości Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzi postępowanie wyjaśniające.

Aby uzyskać świadczenie należy złożyć wniosek drogą tradycyjną (papierową) w godzinach pracy Działu Świadczeń Rodzinnych.

Dokumenty do pobrania
Kategoria: Becik gminny [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-12-07 Obwieszczenie Rady Miasta Rybnika z dnia 23.IX,2021 r. w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz ustalenia szczegółowych zasad jej przyznania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 631
Obwieszczenie Rady Miasta Rybnika z dnia 23.IX,2021 r. w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz ustalenia szczegółowych zasad jej przyznania. 1.41MB zobacz
pdf 2023-04-25 Zaświadczenie lekarskie do zapomogi i dodatku z tytułu urodzenia dziecka.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1347
Zaświadczenie lekarskie do zapomogi i dodatku z tytułu urodzenia dziecka. 137.13KB zobacz
pdf 2021-12-07 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi ze środków włsnych gminy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2172
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi ze środków włsnych gminy. 122.08KB zobacz
pdf 2020-03-17 Oświadczenie do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi ze środków włsnych gminy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1659
Oświadczenie do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi ze środków włsnych gminy. 168.01KB zobacz
do góry