Strona główna/Projekty pomocy/Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE:

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych. Usługa asystenta osobistego będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu.

CEL I ADRESACI PROGRAMU:

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Adresatami są pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

ZAKRES USŁUG:

Usługi sprawowane przez asystenta obejmują pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym.  Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.)
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji
 • załatwieniu spraw urzędowych
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).
KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?
 • 7 dni w tygodniu, w godz. 7.00-22.00
 • limit godzin przypadających na 1 uczestnika Programu - nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

WAŻNE!

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone - w tych samych godzinach - usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU
 • Złożenie Karty zgłoszenia (dostępnej poniżej) do programu elektronicznie, za pomocą tradycyjnej poczty lub osobiście w Biurze Projektu
 • Samodzielne wskazanie przez osobę niepełnosprawną osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.
CZAS TRWANIA PROGRAMU
 • od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

UWAGA:

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

Dodatkowe informacje: Dział Projektów i Programów, tel. 32 43 99 306 (307).

Nabór na członka komisji konkursowej

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".

Kategoria: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-02-07 Karta zgłoszenia z oświadczeniem.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 817
Karta zgłoszenia z oświadczeniem. 685,55KB zobacz
doc 2020-02-17 Karta zgłoszenia z oświadczeniem.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
Karta zgłoszenia z oświadczeniem. 191,5KB -
do góry