Strona główna/Projekty pomocy/Fundusz Solidarnościowy/Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Flaga i Godło PolskiDOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

DOFINANSOWANIE 119 256,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 119 256,00 ZŁ

OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE:

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych. Usługa asystenta osobistego będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu.

CEL I ADRESACI PROGRAMU:

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Adresatami są pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

ZAKRES USŁUG:

Usługi sprawowane przez asystenta obejmują pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym.  Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.)
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji
 • załatwieniu spraw urzędowych
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).
KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?
 • 7 dni w tygodniu przez całą dobę,
 • limit godzin przypadających na 1 uczestnika Programu - nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

WAŻNE!

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone - w tych samych godzinach - usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU
 • Złożenie Karty zgłoszenia (dostępnej poniżej) do programu elektronicznie, za pomocą tradycyjnej poczty lub osobiście w Biurze Projektu
 • Samodzielne wskazanie przez osobę niepełnosprawną osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.
CZAS TRWANIA PROGRAMU
 • do 31 grudnia 2021 r.

 

UWAGA:

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

Dodatkowe informacje: Dział Projektów i Programów, tel. 32 43 99 306 (307).

 

 

Kategoria: Rok 2021 [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-05-12 Karta zgłoszenia do Programu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
Karta zgłoszenia do Programu 223.46KB zobacz
docx 2021-05-12 Karta zgłoszenia do Programu (wersja edytowalna)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
Karta zgłoszenia do Programu (wersja edytowalna) 65.63KB -
docx 2021-05-12 Załącznik do karty zgłoszenia - oświadczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
Załącznik do karty zgłoszenia - oświadczenie 67.03KB -
do góry