Strona główna/Projekty i programy/Projekty realizowane ze środków budżetu Państwa/Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023 - (..)

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023 - Fundusz Solidarnościowy

Flaga i Godło PolskiDOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

DOFINANSOWANIE 385 810,92 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 385 810,92 ZŁ

OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.
Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych oraz pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Usługa asystenta osobistego może być realizowana przez 7 dni w tygodniu.

CEL I ADRESACI PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji ,
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. o stopniu znacznym,
  2. o stopniu umiarkowanym,
  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.
ZAKRES USŁUG

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone - (w tych samych godzinach)- usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej mogą zostać osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU
 • Złożenie Karty zgłoszenia (dostępnej poniżej) do programu wraz z wszystkimi załącznikami elektronicznie, za pomocą tradycyjnej poczty lub osobiście w biurze Działu Projektów i Programów (siedziba Ośrodka, ul. Żużlowa 25, pok. 6)
CZAS TRWANIA PROGRAMU
 • do 31 grudnia 2023 r.

 UWAGA:

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

Kontakt

Dodatkowe informacje: Dział Projektów i Programów, tel. 32 43 99 306 (307).

Kategoria: Rok 2023 [7]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-03-21 Regulamin Rekrutacji AOON 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 474
Regulamin Rekrutacji AOON 2023 160.39KB zobacz
docx 2023-03-22 Karta zgłoszenia AOON 2023 (WERSJA EDYTOWALNA)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 412
Karta zgłoszenia AOON 2023 (WERSJA EDYTOWALNA) 35.92KB -
pdf 2023-03-22 Karta zgłoszenia AOON 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 600
Karta zgłoszenia AOON 2023 175.83KB zobacz
docx 2023-03-22 Oświadczenie Uczestnika Programu - załącznik nr 1 - RODO (WERSJA EDYTOWALNA)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
Oświadczenie Uczestnika Programu - załącznik nr 1 - RODO (WERSJA EDYTOWALNA) 18.73KB -
pdf 2023-03-22 Oświadczenie Uczestnika Programu - załącznik nr 1 - RODO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 544
Oświadczenie Uczestnika Programu - załącznik nr 1 - RODO 161.12KB zobacz
docx 2023-03-22 Oświadczenie o wskazaniu asystenta - załącznik nr.2 (WERSJA EDYTOWALNA)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 456
Oświadczenie o wskazaniu asystenta - załącznik nr.2 (WERSJA EDYTOWALNA) 25.41KB -
pdf 2023-03-22 Oświadczenie o wskazaniu asystenta - załącznik nr.2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 539
Oświadczenie o wskazaniu asystenta - załącznik nr.2 167.32KB zobacz
do góry