Strona główna/Projekty i programy/Projekty realizowane ze środków budżetu Państwa/Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022 - (..)

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022 - Fundusz Solidarnościowy

Flaga i Godło PolskiDOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

DOFINANSOWANIE 148 201,92 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 148 201,92 ZŁ

OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.
Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych. Usługa asystenta osobistego może być realizowana przez 7 dni w tygodniu.

CEL I ADRESACI PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji ,
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. o stopniu znacznym,
  2. o stopniu umiarkowanym,
  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.
ZAKRES USŁUG

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?
 • 7 dni w tygodniu przez całą dobę,
 • liczba przyznanych godzin ustalana jest indywidualnie w zależności od zgłaszanych potrzeb uczestnika.

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone - (w tych samych godzinach - usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej mogą zostać osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU
 • Złożenie Karty zgłoszenia (dostępnej poniżej) do programu elektronicznie, za pomocą tradycyjnej poczty lub osobiście w Biurze Działu Projektów i Programów (Siedziba Ośrodka, ul. Żużlowa 25, pok. 6)
CZAS TRWANIA PROGRAMU
 • do 31 grudnia 2022 r.

 UWAGA:

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

Kontakt

Dodatkowe informacje: Dział Projektów i Programów, tel. 32 43 99 306 (307).

 

Kategoria: Rok 2021 [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-02-07 Karta zgłoszenia do Programu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 893
Karta zgłoszenia do Programu 500.55KB zobacz
docx 2022-02-07 Karta zgłoszenia do Programu (wersja edytowalna)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 506
Karta zgłoszenia do Programu (wersja edytowalna) 75.02KB -
docx 2022-02-07 Załącznik do karty zgłoszenia - oświadczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 647
Załącznik do karty zgłoszenia - oświadczenie 66.65KB -

do góry