Strona główna/Projekty i programy/Klub Seniora przy ul. Floriańskiej 24

Klub Seniora przy ul. Floriańskiej 24

Logo EFS

 

OGÓLNE INFORMACJE

Od 1 kwietnia 2021r. Klub Seniora w Rybniku, przy ul. Floriańskiej 24 prowadzony jest przez Fundację „Ostoja”. Zadanie prowadzenia Klubu zostało zlecone w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Klub powstał w ramach projektu „System wsparcia rybnickich seniorów” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych w ramach RPO WSL 2014-2020. Projekt był współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL DZIAŁANIA

Klub Seniora kieruje ofertę do osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia z terenu miasta Rybnika. Działania podejmowane mają na celu rozszerzenie dostępu do usług społecznych. Klub motywuje seniorów do aktywności, realizowania ich uśpionych i zapomnianych pasji. Nastawiony jest na integrację międzypokoleniową i intensywną promocję wizerunku środowiska senioralnego.

GRUPA DOCELOWA

Działania skierowane są do seniorów z terenu Miasta Rybnika w wieku 60+, zarówno kobiet jak i mężczyzn.

DODATKOWE INFORMACJE

Zapraszamy również do kontaktu pod niżej wskazanymi telefonami: 32 439 93 07 lub 32 439 93 06 lub bezpośrednio w Klubie Senior+ pod numerem telefonu 729 284 727 (czynny w godzinach pracy Klubu).

CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY SKORZYSTAĆ Z PLACÓWKI?

Formularz rekrutacyjny zainteresowani mogą składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 w pokoju 6 lub w Klubie Seniora.
Dokumentację potrzebną do wydania deklaracji uczestnictwa i ustalenia opłaty za pobyt w Klubie Senior+" ( m. inn. wywiad rodzinny wraz z załącznikami) sporządza pracownik socjalny Działu Programów i Projektów.
Seniorzy korzystający z Klubu „Senior+" w Rybniku, ponoszą odpłatność miesięczną ustaloną na podstawie Uchwały Rady Miasta nr 803/XLVII/2022 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

 

Kategoria: Klub Seniora - Floriańska 24 [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-04-25 Formularz rekrutacyjny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 559
Formularz rekrutacyjny 209.09KB zobacz
pdf 2022-04-25 Deklaracja uczestnictwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 410
Deklaracja uczestnictwa 136.07KB zobacz
pdf 2022-04-25 Uchwała Nr 803/XLVII/2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 437
Uchwała Nr 803/XLVII/2022 284.44KB zobacz
do góry