Strona główna/Projekty i programy/KDR - Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

KDR - Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

KTO MOŻE UZYSKAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Kartę Dużej Rodziny może uzyskać każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli:

  • ojciec i matka,
  • macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,
  • w wieku do 25. roku życia - w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.


Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.
Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

 

GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJE O ZASADACH KORZYSTANIA Z KARTY DUŻEJ RODZINY

Szczegółowe informacje jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny można uzyskać tutaj.

Szczegółowe informacje systemu zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ można uzyskać tutaj.

Wniosek na kartę można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku przy ulicy Żużlowej 25 pok. 9. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 43 99 309

do góry