Halo Aktywni 60+

Miasto Rybnik oraz wyznaczony przez Miasto Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku przystąpił do projektu "Halo Aktywni 60+" - innowacyjne formy włączenia społecznego osób starszych z wykorzystaniem doświadczeń programu „Let us be active” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3. Współpraca Ponadnarodowa i współfinansowanego z Funduszy Europejskich. Liderem Projektu jest Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch, Partnerem - Urząd Miasta Ryga oraz Miasto Rybnik. Produktem ostatecznym jest powstanie senioralnego CALL CENTRE czyli punktu informacyjnego prowadzonego przez seniorów - wolontariuszy dla seniorów.Logo projektu Halo Aktywni 60

RYBNICKI TELEFON SENIORA


Od 7 września 2020 r. działa Rybnicki Telefon Seniora - miejska linia telefoniczna dla seniorów i co równie ważne - prowadzona przez rybnickich seniorów-wolontariuszy.

To innowacyjne rozwiązanie, które ma przyczynić się do wzmocnienia aktywności społecznej osób starszych, utrzymywanie ich w dobrej kondycji psychicznej, włączanie do życia społecznego. To także odpowiedź na potrzeby osamotnionych lub mniej aktywnych seniorów, którym szczególnie doskwiera brak kontaktu z innymi ludźmi.

Pod numerem telefonu: 327 847 874 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00 dyżuruje zespół wolontariuszy. Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora (Jak na numery stacjonarne lub komórkowe). Dzwoniąc można poprosić o oddzwonienie lub wysłać wiadomość (także poza godzinami dyżurów), a wolontariusze oddzwonią.

DO KOGO JEST SKIEROWANY RYBNICKI TELEFON SENIORA?


Telefon Seniora w Rybniku ma służyć wszystkim seniorom, którzy potrzebują porozmawiać, podzielić się swoimi troskami, „wygadać” drugiej osobie. Dzwoniący mogą liczyć na wysłuchanie, zrozumienie, rozmowę w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze. W ten sposób Telefon ma przeciwdziałać osamotnieniu, ułatwiać osobom starszym udział w życiu społecznym, realizowanie aktywności rekreacyjnych bądź kulturalnych.
Rybnicki Telefon powstał zwłaszcza z myślą o seniorach, którzy:

  • czują się samotnie i chcą po prostu porozmawiać,
  • chcą się czegoś dowiedzieć - np. uzyskać informacje o tym jak załatwić jakąś sprawę, poznać ofertę bezpłatnych zajęć, wydarzeń kulturalnych,
  • chcą coś zrobić wspólnie z innymi, ale nie wiedzą, jak się do tego zabrać, np. założyć osiedlową grupę nordic walking albo dołączyć do takiej grupy.
KTO ODBIERA TELEFONY W RYBNICKIM TELEFONIE SENIORA?


Rybnicki Telefon Seniora jest obsługiwany przez seniorów-wolontariuszy, którzy dyżurują od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00. W tym czasie odbierają telefony, wyszukują informacji, a także oddzwaniają do osób, które próbowały się połączyć poza godzinami dyżurów.

Wolontariusze to mieszkańcy Rybnika - znają zatem lokalne uwarunkowania i specyfikę miasta. To osoby otwarte, lubiące słuchać, rozmawiać i pomagać innym, a co równie ważne - odpowiednio do tego przygotowane poprzez szkolenia i warsztaty. Sami często zmagają się z podobnymi trudnościami, nieraz mają zbliżone doświadczenia życiowe, a co za tym idzie cechuje ich większe zrozumienie dla potrzeb i problemów dzwoniących seniorów. Dla wolontariuszy prowadzenie Telefonu to możliwość pomagania swoim rówieśnikom, ale też dodatkowa forma własnej aktywności i sposób na wartościowe spędzanie czasu.

JAK POWSTAŁ RYBNICKI TELEFON SENIORA?


Rybnicki Telefon Seniora to efekt współpracy Urzędu Miasta Rybnika oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku z Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa. Stanowi też element większego przedsięwzięcia - realizowanego od 2018 roku projektu unijnego pn. Halo Aktywni 60+, którego pomysłodawcą i liderem jest właśnie krakowska firma. Projekt ma na celu wzmacnianie aktywności osób starszych poprzez uruchomienie telefonów seniora w trzech miastach: Bytomiu, Rybniku i Wałbrzychu. Inspiracją dla ekspertów z Krakowa były rozwiązania senioralne stosowane w krajach skandynawskich i bałtyckich, w tym łotewskiej Rydze - gdzie od 2015 sprawnie funkcjonuje centrum telefoniczne prowadzone przez seniorów. To właśnie ryskie doświadczenia stanowiły punkt wyjścia dla prac nad polskimi telefonami seniora. Wstępny model działania Telefonu opracowano w oparciu o obserwacje poczynione podczas wizyty studyjnej w Rydze, materiały i wskazówki przekazane przez łotewskich partnerów, spotkania i dyskusje, podczas których perspektywę organizatorów dopełniały relacje wolontariuszy.

Telefon w Rybniku nie powstałby bez lokalnych seniorów. Duża grupa zaangażowała się już na samym początku projektu, wspólnie z ekspertami z Centrum Doradztwa Strategicznego wypracowując kluczowe założenia dla funkcjonowania Telefonu. Jednym z etapów działań przygotowawczych były badania ankietowe, które przeprowadzono w nieszablonowej formule. To sami seniorzy, odpowiednio przygotowani i przeszkoleni, wcieli się w badaczy i realizowali ankiety ze swoimi rówieśnikami (tzw. „badania w działaniu”). W ten sposób udało się dotrzeć do aż 225 osób powyżej 60 r.ż.! Dzięki badaniom pozyskano wartościowe informacje dotyczące potrzeb osób starszych w Rybniku, w tym ich aktywności społecznej, a co za tym idzie - lepiej poznano oczekiwania i problemy potencjalnych Telefonu Seniora. Ponadto, wolontariusze uczestniczyli w różnych szkoleniach i warsztatach, w ramach których mieli możliwość doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne i profesjonalnie przygotować się do prowadzenia dyżurów telefonicznych i rozmów z nieznajomymi.

Rybnicki Telefon Seniora będzie działał co najmniej do 2023 r. (projekt koordynuje Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa, a od 1 czerwca 2021 r. - Miasto Rybnik i Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku).

Kiedy i jak mogę skorzystać z Rybnickiego Telefonu Seniora

Wolontariusze odbierają telefon od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00 pod numerem telefonu: 32 78 47 874.
Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora (jak na numery stacjonarne lub komórkowe). Dzwoniąc można poprosić o oddzwonienie lub wysłać wiadomość (także poza godzinami dyżurów), a wolontariusze oddzwonią.

 

Informacje:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
Dział Projektów i Programów
tel. 32 43 99 306 (307)
mail: dpp@opsrybnik.pl

do góry