Strona główna/Projekty i programy/Model tworzenia lokalnych programów opieki wytchnieniowej

Model tworzenia lokalnych programów opieki wytchnieniowej

Ogólne informacje o projekcie

Projekt „Model tworzenia lokalnych programów opieki wytchnieniowej” realizowany jest przez Fundację Imago we współpracy z SHARED CARE SCOTLAND w ramach Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, w imieniu Miasta Rybnika, realizuje działania w ramach przedmiotowego projektu. W tym celu została podpisana mowa o współpracy przy realizacji projektu.

Okres realizacji projektu

2018/12/03 - 2021/06/30

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie nowego rozwiązania - modelu tworzenia lokalnych programów opieki wytchnieniowej, dzięki adaptacji i wdrożeniu zagranicznego rozwiązania (Szkocja), a także wzajemnemu uczeniu się i wymianie wiedzy między partnerem krajowym i zagranicznym, w okresie grudzień 2018 - czerwiec 2021.

Adaptowane rozwiązanie umożliwi opracowanie krajowego modelu tworzenia samorządowych lokalnych programów opieki wytchnieniowej. Rozwiązanie to ma stać się dla polskich samorządów praktycznym narzędziem zwiększającym dostęp do usług społecznych opiekunom osób zależnych.

Działania w projekcie

W ramach projektu przeprowadzane są warsztaty partycypacyjne, dochodzi do wymiany wiedzy między podmiotami krajowymi i dobrych praktyk, zaplanowane są wizyty studyjne, umożliwiające poznanie nowych rozwiązań w zakresie opieki wytchnieniowej. Stworzony zostanie raport oparty o badania potrzeb osób niepełnosprawnych, który ma stać się podstawą do opracowania nowych rozwiązań w zakresie opieki wytchnieniowej w postaci Lokalnego Programu Opieki Wytchnieniowej.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji o realizacji projektu należy skontaktować się z:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 2
Dział Projektów i Programów

  • tel. 32 43 99 306/307
  • e-mail:
JAKIE DZIAŁANIA SĄ PODEJMOWANE PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU?

W ramach projektu przyjęto Uchwałą Rady Miasta Rybnika 715/XLIII/2021 z dnia 23 września 2021 r. Lokalny Programu Opieki Wytchnieniowej dla Miasta Rybnika na lata 2021-2025”, który ma na celu stworzenie warunków do rozwijania oferty polityki społecznej miasta nastawionej na wspieranie osób zależnych i ich opiekunów. Powołano zespół koordynujący system opieki wytchnieniowej w Mieście Rybniku składający oraz koordynatora usług opieki wytchnieniowej.

 

 

do góry