Strona główna/Projekty i programy/Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (PO PŻ)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (PO PŻ)

Podczas realizowania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027 - Podprogram 2023 osoby najbardziej potrzebujące będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2021 - 2027 jest współfinansowany z Funduszy Europejskich.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (tj. 1823.60 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej i 1410 zł netto dla osoby w rodzinie), na podstawie Skierowania wystawionego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub w przypadku osoby bezdomnej - pracownika Zespołu ds. Bezdomności.

W realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 dla Mieszkańców Rybnika biorą udział organizacje partnerskie

    • Polski Czerwony Krzyż O/Rybnik
      Rybnik, ul. B. Chrobrego 16 tel. 32 42 22 563

PCK wydaje żywność dla zakwalifikowanych mieszkańców miasta oraz osób bezdomnych.

O terminach wydawania żywności informujemy na bieżąco w zakładce Informacje dotyczące wydawanej żywności lub w aktualnościach.

 

 

do góry