Strona główna/Projekty i programy/Projekty zakończone/Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Flaga Polski i godło Polski

DOFINANSOWANO Z DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANIE 108 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 129 600,00 ZŁ

 

Uchwałą Rady Miasta Rybnika nr 1026/LXI/2023 z dnia 26 stycznia 2023 został przyjęty program osłonowy „Zaopiekowany Senior” na rok 2023 w mieście Rybnik. Środki na realizację programu pochodzą z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 z dotacji celowej budżetu państwa.

OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Program realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

CEL PROGRAMU

Celem programu jest wsparcie rybnickich seniorów 65+, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia poprzez:

 • Świadczenie codziennej pomocy w miejscu zamieszkania skierowanej do 50 seniorów zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami realizowanej przez zaangażowanych wolontariuszy i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.
 • Dostęp do tzw. „opieki na odległość” dla 200 seniorów, która poprawi ich poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.
GRUPA DOCELOWA PROGRAMU

Grupą docelową programu są seniorzy - mieszkańcy Miasta Rybnika w wieku 65+, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia:

 • 50 seniorów, którzy będą korzystać z pomocy w miejscu zamieszkania,
 • 200 seniorów mających dostęp do opieki na odległość.

Liczba uczestników programu jest orientacyjna i zależeć będzie od faktycznej ilości zgłoszeń seniorów.

DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU
 • Moduł I
  pozwalając na udzielenie wsparcia seniorom w miejscu zamieszkania poprzez zaangażowanie wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia oraz poprzez wsparcie pracowników ośrodka pomocy społecznej.

Jakie są formy pomocy?

 1. Wsparcie społeczne tzn. organizacja wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie itp.)
 2. Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej
 3. Ułatwienie dostępności do wsparcia psychologicznego
 4. Wsparcie w czynnościach dnia codziennego
 5. Poinformowanie seniora o możliwości skorzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej lub wszczęcie postępowania w sprawie z urzędu.
 • Moduł II
  mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” poprzez usługę opasek bezpieczeństwa zakupionych w poprzednim lub bieżącym roku.
 1. Co to jest opaska życia?
  Opaska (zegarek) pozwala na szybkie nawiązanie połączenia alarmowego przy pomocy przycisku SOS, który odbierany jest przez wyspecjalizowany zespół pracowników. Często daje też możliwość nawiązania połączenia głosowego bezpośrednio z opiekunem lub członkiem rodziny, ma także wbudowany moduł GPS oraz inne właściwości pozwalające kontrolować stan zdrowia.
 2. Co jest celem opaski ?
  Celem opaski jest zapewnienie Seniorowi bezpieczeństwa podczas nieobecności opiekuna w domu lub osobom, które zamieszkują samodzielnie i nie mają wystarczającego wsparcia osób drugich.
 3. Czy ta forma wsparcia będzie odpłatna?
  Korzystanie z opaski jest dla seniora bezpłatne.
JAK ZGŁOSIĆ CHĘĆ SKORZYSTANIA Z TAKIEJ POMOCY?
 1. Seniorze jeżeli potrzebujesz wsparcia m.in. w zaopatrzeniu w jedzenie, leki czy zakupy, czy pomocy załatwieniu spraw urzędowych możesz zadzwonić pod
  • ogólnopolski numer telefonu dla seniorów : 22 505 11 11
  • na bezpośredni numer telefonu do Ośrodka Pomocy Społecznej 32 43 99 306
 2. Jeżeli chcesz zapisać się na listę oczekujących na opaskę życia prosimy o wypełnienie poniżej dołączonej ankiety, która pozwoli na nawiązanie kontaktu przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Chęć otrzymania opaski możesz zgłosić także w Punktach Terenowych Ośrodka lub na poniżej podane numery telefonów.
GDZIE UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE?

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Projektów i Programów Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, tel. 32 4399 307, 32 4399 306, 32 4399 308.

do góry