Grupy Wsparcia

Informacje ogólne

Zespół Grupowej Metody Pracy Socjalnej

 

Spotkania prowadzi starszy specjalista pracy socjalnej dr Blanka Długi.

Metoda pracy grupowej jest jedną z metod pracy socjalnej, której misją jest „umożliwienie wszystkim ludziom rozwoju ich pełnego potencjału, wzbogacenie ich życia i zapobieganie dysfunkcjom”. Do uczestnictwa w grupach wsparcia zapraszamy wszystkie osoby, które chcą lepiej i bardziej świadomie żyć i funkcjonować w środowisku rodzinnym, zawodowym i lokalnym. Grupy wsparcia są dostępne dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, niezależnie od ich sytuacji materialnej czy rodzinnej. Jedyne kryterium to chęć udziału w spotkaniach. Oferujemy bezpłatne zajęcia w ramach konkretnej grupy, które pozwalają na:

 • uzyskanie wsparcia, informacji i pomocy od siebie nawzajem,
 • wymianę dotychczasowych doświadczeń w radzeniu sobie z napotykanymi trudnościami,
 • doświadczenie wzrostu poczucia bezpieczeństwa i samorozwoju,
 • doświadczenie bycia wysłuchanym,
 • budowanie samodzielności i autonomiczności uczestników,
 • podniesienie jakości życia.
Grupy wsparcia - zapisy

„Funkcjonalna rodzina” - grupa wsparcia dla członków rodzin, w których występują trudności w relacjach, wzajemnej komunikacji oraz w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Cykl programu podstawowego obejmuje 10 spotkań. Rekrutacja i utworzenie nowej grupy odbywa się po zakończeniu obecnie realizowanego cyklu.

W maju rozpoczynają się dwie grupy - popołudniowa i poranna. Grupa pierwsza rozpoczyna cykl spotkaniem 07.05.2019 r. o godz. 15:30, grupa druga spotkaniem 09.05.2019 r. o godz. 10:00.

 „Funkcjonalna rodzina II” program rozszerzony - adresowany jest do uczestników, którzy po zakończeniu programu podstawowego wyrażają chęć kontynuacji spotkań. Program rozszerzony obejmuje cykl dodatkowych sześciu cotygodniowych sesji. Zajęcia będą się odbywały w środy. Rekrutacja wyłącznie dla osób, które ukończyły program podstawowy. Rekrutacja wewnętrzna.

Grupa wsparcia dla osób z niepełnosprawnością - zajęcia skierowane są do grupy dorosłych osób z różnymi niepełnosprawnościami. Cykl zajęć grupowych obejmuje 7 spotkań, odbywających się raz w tygodniu, z możliwością przejścia po zakończonym cyklu do Klubu Osób (Nie)pełnosprawnych.

Grupa będzie utworzona z chwilą zebrania odpowiedniej ilości osób chętnych do udziału w spotkaniach.

 „Przeciw osamotnieniu” - grupa wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Cykl 10 cotygodniowych spotkań:

 • spotkania dla opiekunów niepełnosprawnych osób dorosłych będą się odbywały raz w tygodniu
 • spotkania dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci będą się odbywały raz w tygodniu.

Grupa będzie utworzona z chwilą zebrania odpowiedniej ilości osób chętnych do udziału w spotkaniach.

„Pakiet opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób zależnych” - grupa będzie utworzona z chwilą zebrania odpowiedniej ilości chętnych osób do udziału w spotkaniach.

Archiwum wydarzeń

Prezentacja konkursowa - Gmina przyjazna rodzinie (ppsx)

Material z dzialalnosci Zespolu - Gmina przyjazna rodzinie


Warsztaty dla dzieci i młodzieży - w okresie ferii zimowych zorganizowano dwa cykle dwudniowych warsztatów artystyczno - rozwojowych dla dzieci i młodzieży.

Spotkania z przedszkolakami - w ramach edukacji środowiskowej i współpracy oraz promocji działalności Zespołu Grupowej Metody Pracy Socjalnej zaproszono pięć grup dzieci z dwu najbliżej sąsiadujących przedszkoli, które odwiedziły nas ze swoimi opiekunami i rodzicami. Dzieci zapoznały się z ideą pomagania oraz uczestniczyły w przygotowanych dla nich zabawach i zajęciach artystycznych.

 „Kolędowanie” - w okresie Świąt Bożego Narodzenia zaproszono rodziny na wspólne kolędowanie. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 25 osób.

 „Wszyscy śpiewamy pieśni patriotyczne” - 24 listopada 2015 r. rodziny uczestniczące w spotkaniach grupowych wraz z dziećmi spotkały się na wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych w celu wzmocnienia przypisanych do rodziny funkcji: kulturalnej, socjalizacyjnej, rekreacyjnej i ekspresyjnej. Za uczestnictwo w imprezie oraz aktywny udział dzieci w zorganizowanym konkursie przyznano nagrody rzeczowe.

 „Na pomoc rodzinie 2015” - panel dyskusyjny dotyczący metod i form pracy socjalnej realizowanej z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, połączony z promocją i działalnością nowo powstałego Zespołu Grupowej Metody Pracy Socjalnej. Spotkanie odbyło się 28 maja 2015 r. W panelu uczestniczyli zaproszeni goście, uczestnicy spotkań grup wsparcia wraz z dziećmi, pracownicy socjalni i asystenci rodziny, a także studenci pedagogiki na Akademii Humanistyczo - Ekonomicznej w Łodzi, którzy implementowali swój projekt organizując zajęcia dla dzieci. Impreza objęta była honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rybnika.

 „Na pomoc rodzinie 2016” - 19 maja 2016r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku pn. „Na pomoc rodzinie”.Wydarzenie objęte było Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Rybnika. W tym roku wydarzenie zorganizowano w Industrialnym Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu przy ul. Ignacego Mościckiego 3. W panelu uczestniczyło ponad 70 osób.

„Na pomoc rodzinie 2019”- dnia 04.04.2019 r. w Industrialnym Centrum Kultury w Rybniku odbyła się piąta edycja konferencji, której tematem przewodnim była pomoc rodzinie z osobą zależną. Prelegenci poruszali tematy dotyczące relacji i emocji w pracy z rodziną, nowych trendów w pomocy społecznej, a także aktualnie realizowanych projektów na rzecz wsparcia osób i rodzin.

„Edukator” - spotkania informacyjno-edukacyjne dla nowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Tematyka spotkań dotyczy: funkcjonowania systemu pomocy społecznej, zasad i form udzielania pomocy, oczekiwań Ośrodka względem świadczeniobiorców, zapoznania z ofertą wsparcia stowarzyszeń i fundacji oraz działań realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Kandydatów na spotkanie edukacyjne (maksymalnie 10 osób) wykazują pracownicy socjalni.

Wolontariat

Zapraszamy osoby chętne do współpracy w ramach wolontariatu.

 Poszukujemy wolontariuszy:

 • dysponujących wolnym czasem i chętnych do współpracy,
 • gotowych podzielić się swoją wiedzą i pasją z innymi.

 Oferujemy:

 • umowę wolontarystyczną,
 • możliwość wykonywania ciekawej pracy,
 • nabycie nowych umiejętności i doświadczeń,
 • możliwość rozwijania w sobie takich cech jak odpowiedzialność, sumienność, szacunek do pracy i poczucie użyteczności,
 • uzyskanie - na prośbę Wolontariusza - pisemnych referencji.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Grupy wsparcia
ppsx 2020-01-10 Gmina przyjazna rodzinie - prezentacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1149
Gmina przyjazna rodzinie - prezentacja 13.44MB -
do góry