Strona główna/Projekty i programy/Projekty realizowane ze środków budżetu Państwa/Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja (..)

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024 - Fundusz Solidarnościowy

Flaga i Godło PolskiDOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.
Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.
Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku składa wniosek do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, oczekujemy na weryfikację wniosku i jednocześnie ogłaszamy nabór do tego Programu.
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem usługi. Przyznanie usługi zależne będzie od otrzymania dofinansowania dla naszej jednostki w ramach Programu.

OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” adresowany jest do osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.
Usługa asystenta osobistego może być realizowana przez 7 dni w tygodniu.

CEL I ADRESACI PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
ZAKRES USŁUG

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności samoobsługowych;
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 • przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone (w tych samych godzinach) usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Asystentem osobistym osoby z niepełnosprawnością mogą zostać osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, pod warunkiem złożenia przez osobę z niepełnosprawnością pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU
 • Złożenie Karty zgłoszenia do programu (dostępnej poniżej) wraz z wszystkimi załącznikami za pomocą: tradycyjnej poczty, elektronicznie lub osobiście w biurze Działu Projektów i Programów (siedziba Ośrodka, ul. Żużlowa 25, pok. 6).
 • Zgłoszenia są przyjmowane od dnia 15.09.2023 r. do 30.11.2023 r.
 • Wnioski składane po ww. terminie będą wpisywane na listę rezerwową i rozpatrywane w przypadku zwolnienia miejsca.
CZAS TRWANIA PROGRAMU
 • Od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Kontakt
 • Dodatkowe informacje: Dział Projektów i Programów, tel. 32 43 99 306 (307).

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz Program wraz z załącznikami dostępne są pod adresem: https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/fundusz-solidarnosciowy/edycja-2024

Kategoria: Rok 2024 [6]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-09-15 Treść Programu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
Treść Programu 259.14KB zobacz
docx 2023-11-28 KARTA ZAKRESU CZYNNOŚCI - Załącznik nr 8
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
KARTA ZAKRESU CZYNNOŚCI - Załącznik nr 8 27.76KB -
pdf 2023-11-28 KARTA ZAKRESU CZYNNOŚCI - Załącznik nr 8
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
KARTA ZAKRESU CZYNNOŚCI - Załącznik nr 8 197.08KB zobacz
docx 2023-11-28 KARTA ZGŁOSZENIA - Załącznik nr 7
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
KARTA ZGŁOSZENIA - Załącznik nr 7 36.89KB -
pdf 2023-11-28 KARTA ZGŁOSZENIA - Załącznik nr 7
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
KARTA ZGŁOSZENIA - Załącznik nr 7 185.73KB zobacz
docx 2023-11-28 KLAUZULA RODO - Załacznik nr 12
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
KLAUZULA RODO - Załacznik nr 12 22.67KB -
do góry