Strona główna/O Nas/Aktualności/Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku otrzymał środki (..)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku otrzymał środki finansowe w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”

27 Sierpnia 2020

W imieniu Miasta Rybnika Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku przystąpił do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest dofinansowanie realizacji potrzeb dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej poprzez zakup komputerów i oprogramowania, sprzętu audiowizualnego, sprzętu ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych, wyposażenie miejsc kwarantanny dla regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku otrzymał 507 080 zł. Projekt w całości finansowany jest ze środków zewnętrznych.

W ramach otrzymanych środków, zgodnie z rozpoznanymi potrzebami pieczy zastępczej, zakupione zostanie 161 laptopów wraz ze sprzętem peryferyjnym oraz sprzęt audiowizualny. Doposażone zostaną także trzy miejsca kwarantanny/izolacji (1 w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 2 w rodzinach zastępczych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego) oraz zakupione zostaną: sprzęt, środki ochrony osobistej i środki dezynfekujące, które mają za zadanie poprawić bezpieczeństwo w trakcie pandemii COVID -19. Sprzęt będzie użytkowany przez dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na podstawie umowy użyczenia zawartej z Ośrodkiem Pomocy Społecznej przez okres 5 lat.

Więcej informacj dostępnych tutaj.

Podobne wiadomości:

do góry