Strona główna/O Nas/Aktualności/Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku realizuje projekt (..)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku realizuje projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

15 Września 2020

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, realizowany jest w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 - 2020.

W ramach projektu dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo - wychowawczych są doposażone w sprzęt komputerowy niezbędny do ewentualnej nauki zdalnej. Każda rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka i placówka opiekuńczo - wychowawcza w ramach projektu wyposażone są również w środki ochrony indywidualnej: maseczki, rękawiczki, środki dezynfekujące. W ramach projektu zakupiono również wyposażenie do organizacji trzech miejsc kwarantanny/izolacji - jedno do placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego, dwa do zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Łączna liczba beneficjentów projektu wynosi 500 osób.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logo Fundusze |Europejskie, Rzeczpospolita, Unia Europejska

Podobne wiadomości:

do góry