Grafika BIP
Strona główna/BIP/Majątek

Majątek

Majątek posiadany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku - dane w zł na dzień 31.12.2020 r.

 

Składnik majątku Wartość
Grupa 0 GRUNTY 315 504,00 zł
Grupa I BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO 4 147 334,00 zł
Grupa II OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 77 696,00 zł
Grupa III KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 36 923,00 zł
Grupa IV MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 673 710,00 zł
Grupa VI URZĄDZENIA TECHNICZNE 379 961,00 zł
Grupa VII ŚRODKI TRANSPORTU 141 830,00 zł
  5 772 958,00 zł
   
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 374 717,00 zł
   
RAZEM 6 147 675,00 zł

Sporządziła: Agnieszka Koźlik

Zatwierdziła: Barbara Malczyk

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-31 14:38
Aktualizacja publikacji
Odojczyk Jacek 2021-03-22 09:03
Wytworzenie publikacji
Agnieszka Koźlik 2021-03-22 09:03
Zatwierdzenie
Barbara Malczyk 2021-03-22 09:03
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
102
do góry