Grafika BIP
Strona główna/BIP/Majątek

Majątek

Majątek posiadany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku - dane w zł na dzień 31.12.2023 r.

 

Składnik majątku Wartość
Grupa 0 GRUNTY 361 156,00 zł
Grupa I BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE            WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO 8 620 196,00 zł
Grupa II OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 315 586,00 zł
Grupa III KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 36 923,00 zł
Grupa IV MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 326 192,00 zł
Grupa VI URZĄDZENIA TECHNICZNE 512 607,00 zł
Grupa VII ŚRODKI TRANSPORTU 216 732,00 zł
Grupa VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
31 870,00
RAZEM 10 421 262,00
   
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 382 450,00 zł
RAZEM 10 803 712,00 zł

Sporządziła: Agnieszka Koźlik

Zatwierdziła: Barbara Malczyk

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-31 14:38
Aktualizacja publikacji
Muras Rafał 2024-02-20 14:29
Wytworzenie publikacji
Agnieszka Koźlik 2024-02-19 08:00
Zatwierdzenie
Barbara Malczyk 2024-02-20 14:29
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry