Strona główna/O Nas/Aktualności/Nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

Nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

30 Maja 2022

Zapraszamy do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

Jeśli sprawujesz opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności możesz skorzystać z Programu poprzez wsparcie w postaci doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Infografika dotycząca Opieki wytchnieniowej

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

Złożenie Karty zgłoszenia do programu dokonujemy elektronicznie, za pomocą tradycyjnej poczty lub osobiście w siedzibie Ośrodka, ul. Żużlowa 25, pok. 6. Niezbędne dokumenty wraz ze szczegółowymi informacjami znajdują się
w zakładce Fundusz Solidarnościowy Opieka wytchnieniowa.

do góry