Strona główna/O Nas/Aktualności/Fotorelacja z debaty ewaluacyjnej pt. „Dom bez Przemocy”

Fotorelacja z debaty ewaluacyjnej pt. „Dom bez Przemocy”

30 Listopada 2023

W dniu 28 listopada 2023 roku w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 c odbyła się debata ewaluacyjna pt. „Dom bez Przemocy”.

Wydarzenie zostało otwarte przez Zastępcę Komendanta Miejskiej Policji w Rybniku Kom. Damiana Przybyłę oraz Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku Annę Sowik - Złotoś.

Prelegenci debaty omówili zmiany dotyczące nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Koordynator Zespołu ds. Przemocy, Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku
i pełniąca funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku Pani Marzena Krawczyk omówiła kwestię działań wynikających z realizacji procedury „Niebieskie Karty”.

Asp. Szt. Angelika Strzebińczyk Miejskiej Komendy Policji w Rybniku przedstawiła m. in. obowiązujące przepisy prawa, zgodnie z którymi funkcjonariusze policji mogą wydać wobec osoby stosującej przemoc domową nakaz opuszczenia lokalu lub zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej. Jeżeli osoba doznająca przemocy domowej uczęszcza do szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, uprawia sport lub pracuje, funkcjonariusz policjant ma prawo wydać wobec osoby stosującej przemoc domową, stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby doznającej tej przemocy, zakaz wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, obiektu sportowego lub miejsca pracy, i przebywania na tym terenie, tzw. "zakaz wstępu", chyba że osoba stosująca przemoc jest tam zatrudniona lub pobiera naukę.

Przewodniczący w IV Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Rybniku, sędzia Jakub Paciorek określił rolę Sądu Rodzinnego w przeciwdziałaniu przemocy domowej.

do góry