Strona główna/Świadczenia/Dodatek dla Gospodarstw Domowych

Dodatek dla Gospodarstw Domowych

Informacje ogólne

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła - daje możliwość dofinansowania zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego.

UWAGA, możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej".


Szczegółowe informacje przedstawione na stronach Ministerstwa Klimatu i Środowiska można uzyskać tutaj.

Jak i gdzie złożyć wniosek

Wnioski o wypłatę dodatku dla Gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła można składać do 30 listopada 2022 r.:

 • elektronicznie - przez ePUAP (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony przez profil zaufany)
 • papierowo:
  • pobierać i składać wnioski można także w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, przy ulicy Raciborskiej 20, w następujących godzinach:
   • Poniedziałek 7:30 - 14:30
   • Wtorek 11:00 - 16:00
   • Środa 7.30 - 14:30
   • Czwartek 7:30 - 14:30
   • Piątek 7:30 - 13:30
WZÓR WNIOSKU

Wzór wniosku jest jednolity dla całej Polski. Opublikowany został jako część rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022r. Dz.U. poz.1974 . Można go pobrać poniżej.

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

W celu przyspieszenia weryfikacji wniosków o dodatek dla gospodarstwa domowego ,zwracamy się z prośbą o dołączanie kopii deklaracji CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków)

 

do góry