Strona główna/Projekty i programy/Projekty zakończone/W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla (..)

W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego

Loga Projektu

Ogólne informacje o projekcie:

Projekt „W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego” . Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Poddziałanie 9.2.6 - Rozwój usług zdrowotnych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizatorami projektów są:

  • Stowarzyszenie „EBI Association” - lider w teleopiece w Polsce
  • OPIEKANOVA Sp. z o.o. i NZOZ OPIEKANOVA - lider opieki kardiologicznej
  • TELEMEDYCYNA Polska S.A
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku.

Okres realizacji projektu: 1 września 2020 r. - 31 grudnia 2022 r.

Całkowity koszt projektu - 4 524 152,14 zł
Kwota dotacji - 4 207 461,49 zł,
w tym dotacji z Unii Europejskiej - 3 845 529,31 zł.

Cel projektu:

Celem projektu jest stworzenie od 1.09.2020 r. do 31.12.2022 zdalnego połączenia służącego do wsparcia zdrowia dla 300 uczestników projektu 65+ nie w pełni samodzielnych z Subregionu Zachodniego (225 K , 75 M), zwłaszcza z Rybnika, w szczególności dla osób wchodzących w stan niesamodzielności, chorób układu krążenia, cukrzycy, demencji i depresji. Cel będzie osiągnięty poprzez wsparcie usług TOM zaplanowanymi dla danego uczestnika projektu (minimum 1 typ wsparcia) oraz szkoleniami.

Grupa docelowa:

Projekt jest skierowany dla 300 mieszkańców Subregionu Zachodniego, w tym do minimum 100 osób z Rybnika. Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 65 lat i więcej, zagrożonych nagłym pogorszeniem stanu zdrowia..

Projekt skierowany jest do Seniorów 65+, którzy potrzebują objęcia wsparciem z uwagi na stan zdrowia. Celem projektu jest dostarczenie usług, które pozwolą na przedłużenie okresu samodzielności Seniora w domu. Dostarczane usługi opiekuńczo-zdrowotne są realnym odciążeniem opiekunów Seniora, a także sposobem na zapewnienie Seniorowi bezpieczeństwa podczas nieobecności opiekuna w domu.

Wszystkie usługi dostępne w projekcie są bezpłatne.

W ramach projektu udzielone jest wsparcie w postaci całodobowej opieki w postaci przycisku S.O.S., który otrzyma każdy uczestnik i uczestniczka.
Dodatkowo wprowadzone zostały komponenty:

  • badania przesiewowe w kierunku chorób neurodegeneracyjnych dla osób bez objawów takich chorób, by szybciej wyłapać ryzyko choroby Alzhaimera czy Parkinsona,
  • zdalne poradnictwo psychologiczne
  • nowy partner medyczny projektu - TELEMEDYCYNA POLSKA będzie realizować wsparcie z zakresu kardiologii i diabetologii. Stąd 125 osób otrzyma na czas projektu do domów urządzenia do zdalnego EKG, a 20 osób będzie mogło badać poziom cukru pod opieką edukatorów diabetologicznych. To wsparcie w pierwszej kolejności pójdzie do osób świeżo zdiagnozowanych w zakresie chorób krążenia, serca, czy cukrzycy, w tym osób do roku od wystąpienia poważnego incydentu kardiologicznego (badania wykazują, że najgroźniejszy dla życia „sercowców” jest pierwszy rok po zawale).

CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU?

Dokumenty rekrutacyjne (do pobrania poniżej) można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku w biurze projektu przy ul. Żużlowej 25, 44-200 Rybnik, pokój nr 6.

Więcej informacji oraz dokumenty zgłoszeniowe znajdują się na stronach internetowych projektu:

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z biurami projektu:

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, t: 32 439 93 07 lub 32 439 93 06
  • Stowarzyszenie EBI i OPIEKANOVA Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 25, tel. 32 307 52 22.

WSPARCIE PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU - TRWAŁOŚĆ

Informujemy, że po zakończeniu projektu w dalszym ciągu istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia w formie całodobowej opieki w postaci przycisku S.O.S oraz z dodatkowymi komponentami proponowanymi w trakcie projektu.

W celu skorzystania ze wsparcia należy skontaktować się z Stowarzyszenie EBI i OPIEKANOVA Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 25, tel. 32 307 52 22.

do góry