Strona główna/Projekty i programy/Projekty realizowane ze środków budżetu Państwa/Rządowy program wspierania rodziny „Asystent Rodziny w (..)

Rządowy program wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2023 r.”

plakat Program Asystent Rodziny

„Celem Rządowego Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1923).
W ramach programu zostały dofinansowane:

  • dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny,
  • koszty zatrudnienia asystentów rodziny (wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń), poniesione za okres : listopad i grudzień 2023 r.

Miasto Rybnik zgodnie z podpisaną umową z Skarbem Państwa - Wojewodą Śląskim pozyskało środki finansowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie do wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny w wysokości 105 155,94 zł. Środki te stanowią dochód Miasta, w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) pozwalająca na dofinansowanie do wynagrodzeń asystentów rodziny.

Ogłoszenie Rządowego Programu nastąpiło Uchwałą nr 219 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 r. zamieszczoną w Monitorze Polskim Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2023 r. pod poz. 1275.”

do góry