Strona główna/Projekty i programy/Projekty zakończone/Program wsparcia dla niepełnosprawnych w dostępie do (..)

Program wsparcia dla niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji na lata 2019-2022

Uchwałą NR 169/XII/2019 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 27 czerwca 2019 r. został przyjęty do realizacji „Programu wsparcia w dostępie do rehabilitacji dla mieszkańców Miasta Rybnika z niepełnosprawnością na lata 2019-2022”.

Adresatami Programu są osoby niepełnosprawne, zamieszkałe na terenie Miasta Rybnika, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. Ukończyły 18 rok życia,
 2. Posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne
  • z orzeczoną dysfunkcją narządu ruchu (symbol w orzeczeniu 05-R) lub schorzeniami neurologicznym (symbol w orzeczeniu 10-N) potwierdzonymi w treści ww. orzeczenia lub
  • są kobietami po zakończonym procesie leczenia choroby nowotworowej piersi (symbol w orzeczeniu 11-I) potwierdzonym w przedstawionym zaświadczeniu lekarskim,
 3. Miesięczna wysokość dochodu liczonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej na osobę w rodzinie nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 4. Złożą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku wypełniony formularz wniosku o zakwalifikowanie do uczestnictwa w Programie wraz z załącznikami:
  • kopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz
  • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia zezwalającym na uczestnictwo w Programie.

Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym do 30 września każdego roku realizacji programu.

Druki wniosku i zaświadczenia lekarskiego są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25 (pokój 4, 23) lub do pobrania poniżej.

Beneficjenci Programu będą uczestniczyć w indywidualnie zaplanowanych seriach leczniczych trwających 2 tygodnie (10 dni zabiegowych) w CRiR „BUSHIDO” przy ul. Floriańskiej 1.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku, przy ul. Żużlowej 25 (pokój nr 4 i 23) w godzinach:

 • Poniedziałek, środa, czwartek 7.00 - 15,00
 • Wtorek 7.00 - 16,00
 • Piątek 7.00 - 14.00

Informacja telefoniczna:

 • (32) 439 93 04
 • (32) 439 93 23
Kategoria: Program wsparcia dla niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji na lata 2019-2022. [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
zip 2022-01-10 Wniosek o przyjęcie na zabiegi fizjoterapeutyczne.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
Wniosek o przyjęcie na zabiegi fizjoterapeutyczne. 0.97MB -
pdf 2020-01-16 Klauzula informacyjna RODO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1494
Klauzula informacyjna RODO 541.22KB zobacz
pdf 2020-01-16 Uchwała Nr 169/XII/2019 Rady Miasta Rybnika
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1685
Uchwała Nr 169/XII/2019 Rady Miasta Rybnika 454.91KB zobacz
do góry