Strona główna/Projekty i programy/Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

Program Operacyjny Pomoc ŻywnościowaProgram Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 realizowany jest od stycznia 2022 do czerwca 2022 roku. W ramach programu osoby najbardziej potrzebujące będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (tj. 1707 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej i 1320 zł netto dla osoby w rodzinie), na podstawie Skierowania wystawionego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej - pracownika Zespołu ds. Bezdomności.

W realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 dla Mieszkańców Rybnika biorą udział organizacje partnerskie

  1. Polski Czerwony Krzyż O/Rybnik - Rybnik, ul. B.Chrobrego 16 tel. 32 42 22 563 we współpracy z ZG PCK w Warszawie.
    • PCK wydaje żywność dla zakwalifikowanych mieszkańców miasta oraz osób bezdomnych, za wyjątkiem klientów z dzielnic Boguszowice Osiedle, Boguszowice Stare i Kłokocin.
  2. Parafia Św. Barbary w Rybniku-Boguszowicach, ul. Lompy 18 tel. 32 42 205 35 we współpracy z Caritas Polska O/Katowice.
    • Parafia wydaje żywność tylko dla mieszkańców dzielnic Boguszowice Osiedle, Boguszowice Stare i Kłokocin. Żywność wydawana jest w salce od strony wieży kościelnej, na podstawie skierowań, które klienci tut. OPS otrzymują w Punkcie Terenowym Nr 1 w Boguszowicach przy ul. Patriotów 14.

O terminach wydawania żywności informujemy na bieżąco w zakładce Informacje dotyczące wydawanej żywności lub w aktualnościach.

 

do góry