Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Flaga Polski i godło Polski

DOFINANSOWANO Z DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANIE 338 408,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 423 010,00 ZŁ

 

Uchwałą Rady Miasta Rybnika nr 1277/LXXIV/2024 z dnia 25 stycznia 2024 został przyjęty program osłonowy „Zaopiekowany Senior” na rok 2024 w mieście Rybnik. Środki na realizację programu pochodzą z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 z dotacji celowej budżetu państwa.

OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Program realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

CEL PROGRAMU
 • Wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych
  świadczonych w formie usług sąsiedzkich.
 • Wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw.
  „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości
  samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.
GRUPA DOCELOWA PROGRAMU

Grupą docelową programu są osoby w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia:

 • 10 seniorów, którzy skorzystają usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich,
 • 250 seniorów mających dostęp do opieki na odległość.
  Liczba uczestników programu jest orientacyjna i zależeć będzie od faktycznej ilości zgłoszeń seniorów.
DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU

MODUŁ I, usługi sąsiedzkie obejmują swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi sąsiedzkie są częściowo odpłatne zgodnie z uchwałą nr 1316/LXXVI/2024 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 marca 2024 r.


MODUŁ II, mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” poprzez usługę opasek bezpieczeństwa zakupionych w poprzednim lub bieżącym roku.

 • Co to jest opaska życia?
  Opaska (zegarek) pozwala na szybkie nawiązanie połączenia alarmowego przy pomocy przycisku SOS, który odbierany jest przez wyspecjalizowany zespół pracowników. Często daje też możliwość nawiązania połączenia głosowego bezpośrednio z opiekunem lub członkiem rodziny, ma także wbudowany moduł GPS oraz inne właściwości pozwalające kontrolować stan zdrowia.
 • Co jest celem opaski ?
  Celem opaski jest zapewnienie Seniorowi bezpieczeństwa podczas nieobecności opiekuna w domu lub osobom, które zamieszkują samodzielnie i nie mają wystarczającego wsparcia osób drugich.
 • Czy ta forma wsparcia będzie odpłatna?
  Korzystanie z opaski jest dla seniora bezpłatne.
JAK ZGŁOSIĆ CHĘĆ SKORZYSTANIA Z TAKIEJ POMOCY?

Jeżeli chcesz skorzystać z usług sąsiedzkich zapraszamy do kontaktu przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Chęć otrzymania opaski możesz zgłosić także w Punktach Terenowych Ośrodka lub na poniżej podane numery telefonów.

GDZIE UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE?

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Projektów i Programów Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, tel. 32 4399 307, 32 4399 306, 32 4399 308.

do góry