Strona główna/Projekty i programy/Projekty realizowane ze środków budżetu Państwa/Fundusz Solidarnościowy - "Opieka Wytchnieniowa” dla (..)

Fundusz Solidarnościowy - "Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Flaga i Godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

CEL I ADRESACI

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
    1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
    2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)  ‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
FORMY POMOCY

Program w Mieście Rybniku jest realizowany w dwóch formach:

  1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.

UWAGA:

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU
  • Złożenie Karty zgłoszenia (dostępnej poniżej) do programu wraz z wszystkimi załącznikami elektronicznie, za pomocą tradycyjnej poczty lub osobiście w biurze Działu Projektów i Programów (siedziba Ośrodka, ul. Żużlowa 25, pok. 6).
CZAS TRWANIA PROGRAMU
  • do 31 grudnia 2024 r.

UWAGA:

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

Kontakt

Dział Projektów i Programów, tel. 32 4399 306 oraz 32 43 99 307.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz Program wraz z załącznikami .

 

Kategoria: Opieka wytchnieniowa - edycja 2024 [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2023-11-29 KARTA ZGŁOSZENIA - Załącznik nr 7
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
KARTA ZGŁOSZENIA - Załącznik nr 7 38.87KB -
pdf 2023-11-29 KARTA ZGŁOSZENIA - Załącznik nr 7
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 303
KARTA ZGŁOSZENIA - Załącznik nr 7 192.98KB zobacz
do góry