Klub Senior+ Północ

logo Senior+

OGÓLNE INFORMACJE

Klub Senior+ uruchomiony ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.
Klub znajduje się w Rybniku w Dzielnicy Śródmieście przy ulicy Orzeszkowej 17.
Zadanie prowadzenia Klubu Senior+ zostało zlecone na drodze konkursu, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Fundacji „Superfundacja”.

CEL DZIAŁANIA

Celem Klubu Senior+ jest świadczenie usług zapewniające aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Celem jest zapewnienie wsparcia seniorom - osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej - poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej dostosowanych do potrzeb seniorów.

GRUPA DOCELOWA

Działania skierowane są do seniorów z terenu Miasta Rybnika - osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, zarówno kobiety jak i mężczyzn.

DODATKOWE INFORMACJE

Zapraszamy również do kontaktu pod niżej wskazanymi telefonami: 32 439 93 07 lub 32 439 93 06 lub bezpośrednio w Klubie Senior+ pod numerem telefonu 666 643 601.
Szczegółowe informacje o działaniach Klubu są dostępne tutaj.

CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY SKORZYSTAĆ Z PLACÓWKI?

Formularz rekrutacyjny zainteresowani mogą składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 w pokoju 6 lub w Klubie Seniora.
Dokumentację potrzebną do wydania deklaracji uczestnictwa i ustalenia opłaty za pobyt w Klubie Senior+" ( m. inn. wywiad rodzinny wraz z załącznikami) sporządza pracownik socjalny Działu Programów i Projektów.
Seniorzy korzystający z Klubu „Senior+" w Rybniku, ponoszą odpłatność miesięczną ustaloną na podstawie Uchwały Rady Miasta nr 803/XLVII/2022 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

 

Pliki do pobrania
Kategoria: Senior+ Północ [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-04-25 Oświadczenie o dochodzie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 426
Oświadczenie o dochodzie 138.68KB zobacz
pdf 2022-04-25 Formularz rekrutacyjny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 474
Formularz rekrutacyjny 208.59KB zobacz
pdf 2022-04-25 Deklaracja uczestnictwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 406
Deklaracja uczestnictwa 135.37KB zobacz
pdf 2022-04-25 Uchwała Nr 803/XLVII/2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 413
Uchwała Nr 803/XLVII/2022 284.44KB zobacz

 

do góry