Inicjatywa „Wspólny stół”

Flaga i godło Polski

 OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

Inicjatywa powstała w wyniku uczestnictwa Rybnika w programie Urban_In, realizowanym przez Uniwersytet SWPS na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Do programu tego, realizowanego w ramach 11 sesji Światowego Forum Miejskiego, Rybnik przystąpił w kategorii „Miasto odporne na kryzysy”. Za koncepcję tworzonego miejsca odpowiadają laureatki konkursu Urban_In - Zuzanna Hyrcza
i Alicja Wolanin, które w oparciu o wyzwanie projektowe zdefiniowane przez Miasto Rybnik stworzyły wizję miejsca i scenariusz jego funkcjonowania. Uruchomienie kuchni oraz jej prowadzenie zostało przekazane Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku.
Działanie zostało dofinasowane ze środków budżetu państwa w kwocie 25 000,00 zł.

OKRES REALIZACJI

Wspólny Stół rozpoczął swoją działalność 11 października 2022 roku po zakończeniu prac remontowych pomieszczeń.
Lokal będzie działać trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki, w godz. 15.00 - 18.00.
Poza wyznaczonymi godzinami będą organizowane różnorodne zajęcia dla mieszkańców oraz pomieszczenia będą udostępniane zainteresowanym grupom mieszkańców na spotkania o charakterze non-profit.

CEL FUNKCJONOWANIA

Wspólny Stół to miejsce, w którym każdy potrzebujący będzie mógł przygotować sobie posiłek. Lokal został wyposażony w podstawowe sprzęty przydatne podczas gotowania, umożliwiające przygotowanie pełnowartościowego posiłku. Do dyspozycji użytkowników jest kuchnia, jadalnia, kącik przeznaczony do odpoczynku, poczytania na miejscu książek i magazynów oraz stanowisko komputerowe. Uruchomiona zostanie także lodówka społeczna dostępna do wszystkich potrzebujących.

GRUPA DOCELOWA

Miejsce dedykowane jest wszystkim, którzy mają potrzebę przygotowania i ugotowania posiłku, a z różnych przyczyn nie mają warunków, by to zrobić w innym miejscu. Lokal skierowany jest także do wszystkich mieszkańców, którzy chcą przyjść i skorzystać z pomieszczeń w celach innych niż spożywanie posiłku.

JAK MOŻNA DOŁĄCZYĆ SIĘ DO INICJATYWY? JAKA POMOC JEST POTRZEBNA?

Poszukiwani są wolontariusze, którzy pomogą w prowadzeniu „Wspólnego Stołu”.

Liczymy także na pomoc mieszkańców w postaci dostarczania produktów żywnościowych dla potrzebujących.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE?

Wszelkie pytania dotyczące działania Wspólnego Stołu lub pomysły związane z jego rozwojem prosimy przesyłać na adres mailowy dpp@opsrybnik.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 43 99 306/307.

do góry