Strona główna/Projekty i programy/Projekty realizowane ze środków budżetu Państwa/Dzienny Dom „Senior+" - Rybnik, ul. Floriańska 26

Dzienny Dom „Senior+" - Rybnik, ul. Floriańska 26

plakat Senior + edycja 2024 moduł IDzienny Dom „Senior +” działania realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025.

 

OGÓLNE INFORMACJE

W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 - Moduł I Utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+” (edycja 2024), Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku otrzymał jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę/remont obiektu będącego własnością jednostki samorządu terytorialnego) oraz wyposażenie ośrodka wsparcia.
Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, który wynosi 400 tys. zł.
Po wykonaniu prac przystosowawczych do pełnienia funkcji Dziennego Domu Senior+ oraz jego doposażenia z ośrodka będą mogli skorzystać mieszkańcy Rybnika w wieku 60+ . Dzienny Dom Senior + będzie mieścić się w Rybniku, przy ulicy Floriańskiej 26.

CEL DZIAŁANIA

Działalność bieżąca Dziennego Domu Seniora od roku 2025 będzie polegała na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu posiłków (śniadania i obiadu) oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów. Istnieje możliwość dowozu do placówki.
Celem Dziennego Domu Seniora+ jest zapewnienie wsparcia seniorom - osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej - poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także usług w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

GRUPA DOCELOWA

Z placówki mogą skorzystać mieszkańcy Rybnika nieaktywni zawodowo w wieku 60 lat i więcej.

DODATKOWE INFORMACJE

Zapraszamy również do kontaktu pod niżej wskazanymi telefonami: 32 439 93 07 lub 32 439 93 06 lub bezpośrednio w Klubie Senior+ pod numerem telefonu 505 122 543.

do góry