Strona główna/Projekty i programy/Projekty zakończone/Cyfrowy Senior - doposażenie Dziennego Domu Senior+ oraz (..)

Cyfrowy Senior - doposażenie Dziennego Domu Senior+ oraz Klubu Senior+ w sprzęt komputerowy

Flaga i godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANIE 40 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 40 000,00 ZŁ

OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Program realizowany w terminie od dnia 1.11.2022 r. do 31.12.2022 r. Sprzęt zakupiony w ramach projektu będzie użytkowany w następnych latach realizacji różnych zadań adresowanych do seniorów mieszkających na terenie Miasta Rybnika.

CEL PROGRAMU

Celem programu jest zakup laptopów wraz z oprogramowaniem, które zostaną wykorzystane w celu rozwijania kompetencji cyfrowych seniorów i upowszechniania aktywności cyfrowej w środowisku senioralnym. Zakupione laptopy będą użytkowane w:
a) Dziennym Domu „Senior+” w Rybniku przy ulicy Konarskiego 49,
b) Klubie Senior+ Północ w Rybniku przy ulicy Orzeszkowej 17.

GRUPA DOCELOWA PROGRAMU

Grupą osób korzystających z zakpionych laptopów są osoby starsze, przede wszystkim uczestnicy Klubu Senior+ Północ oraz Dziennego Domu „Senior+”.

GDZIE UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE?

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Projektów i Programów Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, tel. 32 4399 307, 32 4399 306, 32 4399 308.

do góry