Strona główna/O Nas/Aktualności/Współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku z (..)

Współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku z Polskim Towarzystwem Superwizji Pracy Socjalnej

8 Maja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku dzięki współpracy z Polskim Towarzystwem Superwizji Pracy Socjalnej uczestniczy od października 2022 roku w projekcie pod nazwą: Wsparcie pracowników polskiego systemu pomocy społecznej. W ramach projektu zatrudnieni w Ośrodku pracownicy socjalni, koordynatorzy pieczy zastępczej, asystenci rodziny oraz inne osoby działające na rzecz dobra dzieci, mogą korzystać z superwizji pracy socjalnej. Projekt superwizyjno - szkoleniowy finansowany jest ze środków UNICEF.

Pracownicy służb społecznych na co dzień pracują z osobami wymagającymi szczególnego wsparcia, przez co często narażeni są na działanie czynników, które mogą wywoływać między innymi stres oraz wpływać na przeciążenie pracą. Jednocześnie wymaga się od nich pracy w oparciu o standardy metodyczne i etyczne. Superwizja pracy socjalnej ma na celu utrzymanie wysokiego standardu pracy, a także efektywniejsze, bardziej profesjonalne i skuteczniejsze dostarczanie pomocy osobom i rodzinom. Stąd uczestnictwo w superwizji pracowników służb społecznych jest wyrazem profesjonalnego i odpowiedzialnego podejścia do pracy i osób którym udziela się pomocy.

Na zdjęciu pracowniczki OPS w Rybniku podczas superwizji.

Na zdjęciu pracowniczki OPS w Rybniku podczas superwizji.

do góry