Strona główna/O Nas/Aktualności/Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku otrzymał (..)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku otrzymał dofinansowanie na realizację projektu: „Rybnickie mieszkania ze wsparciem”!

6 Lutego 2020

Wraz z partnerem Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rybniku , Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku będzie realizował projekt „Rybnickie mieszkania ze wsparciem” w okresie od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021 roku. Projekt ma na celu wsparcie procesu integracji społecznej, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających funkcjonowanie społeczne zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w mieszkaniach chronionych i wspomaganych w latach 2020 - 2021.

Działania skierowane będą do 59 osób, w tym 31 kobiet i 28 mężczyzn z terenu Rybnika.

Aby przystąpić do projektu należy wyrazić chęć udziału poprzez kontakt z:

  • Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 (pokój nr 6).
  • Punktami Terenowymi tut. Ośrodka.
  • Z Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rybniku.

W celu zgłoszenia chęci udziału w projekcie należy dostarczyć wypełnione dokumenty (deklaracja uczestnictwa, ankieta rekrutacyjna).

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioskodawcą oraz liderem projektu w imieniu Miasta Rybnik jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

do góry