Strona główna/O Nas/Aktualności/Ogłoszenie konkursów „Opieka wytchnieniowa” - edycja (..)

Ogłoszenie konkursów „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

22 Grudnia 2020

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021”.

O dofinansowanie wniosków w ramach naboru mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. W ramach ogłoszonych konkursów gmina może otrzymać środki na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz organizację opieki wytchnieniowej na rok 2021.

Poinformowanie o ogłoszeniu o naborze wniosków na stronie podmiotowej właściwej gminy/powiatu.

do góry