Strona główna/O Nas/Aktualności/Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku (..)

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku w sprawie zasad funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku

3 Marca 2022

Poniższe ogłoszenie określa zasady funkcjonowania Ośrodka w okresie od 1 do 27 marca 2022 r. Z dniem 28 marca 2022 r. zniesione zostały szczególne zasady funkcjonowania Ośrodka - obsługa klienta odbywa się na normalnych zasadach.

Działając na podstawie: § 9 ust. 4 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku przyjętego
Uchwała Nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017r. ze zm. (t.j. Uchwała
Nr 530/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2020 r. ze zm.) oraz § 23 ust. 1 pkt 2 lit. c
Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 25 lutego 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 473) z dniem
1 marca 2022 r. wprowadzam następujące zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rybniku:

 1. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku realizowana jest obsługa bezpośrednia klientów
  w wyznaczonych miejscach, zgodnie z reżimem sanitarnym, a w szczególności:
  • wejście do budynków Ośrodka możliwe jest wyłącznie z zasłoniętymi maseczką nosem
   i ustami,
  • przy wejściu do budynku należy dokonać dezynfekcji rąk,
  • do wyznaczonego miejsca obsługi klient jest kierowany przez pracownika Ośrodka.
 2. Pracownicy socjalni Ośrodka oraz asystenci rodzin wykonują pracę w terenie w sytuacjach
  kryzysowych. Przed wizytą pracownik socjalny lub asystent rodziny telefonicznie przeprowadza
  ankietę dotyczącą sytuacji zdrowotnej - związanej z zagrożeniem COVID-19 - klienta
  lub rodziny.
do góry