Strona główna/O Nas/Aktualności/Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku (..)

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Ośrodka

22 Kwietnia 2020
 1. Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje klientów wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej). Obsługa klienta będzie się odbywała w strefie wyznaczonej.
 2. Kontakt klientów z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku następuje telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Numery telefonów oraz adresy mailowe, za pośrednictwem których można kontaktować się z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku zostały podane na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku oraz na głównych drzwiach wejściowych w budynkach Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.
 3. Pracownicy socjalni Ośrodka wykonują pracę w terenie w sytuacjach kryzysowych.
 4. Zawieszone zostaje osobiste przyjmowanie stron przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku i jego zastępcę, jednak pozostaje możliwość kontaktu w formie telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków, jednak pozostaje możliwość kontaktu w formie telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Klienci mogą przysłać korespondencję pocztą tradycyjną za pośrednictwem SEKAP lub ePUAP.
 7. W budynkach Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku:
  1. przy ul. Żużlowej 25,
  2. przy ul. Raciborskiej 20,
  3. przy ul. Kościuszki 61,

   ustawione zostaną „skrzynki podawcze” do których klienci mogą składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Ośrodek sprawie.
 8. Ograniczeniu podlegają terminy funkcjonowania kasy działającej dotychczas (na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku) we wszystkie dni robocze zlokalizowanej przy ul. Rzecznej 8 - obecnie kasa funkcjonuje tylko w terminach wskazanych w decyzjach o przyznaniu świadczeń.
 9. Zaleca się osobom uprawnionym do wypłaty świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku wskazanie numeru rachunku bankowego w celu realizacji przyznanych świadczeń.
 10. W przypadku braku rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 9, wypłata świadczeń będzie się odbywała w następujący sposób:
  1. zastosowanie mogą znaleźć dodatkowe ograniczenia i zakazy zarządzającego budynkiem, w którym znajduje się kasa, a które zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku oraz na drzwiach w wejściu głównym w budynku przy ul. Rzecznej 8, w którym znajduje się kasa,
  2. polecam zachowanie:
   1. spokoju i kolejności w oczekiwaniu na wypłatę świadczenia, w razie zakłócania porządku zostaną wezwane stosowne służby,
   2. zachowanie ostrożności w oczekiwaniu na wypłatę świadczenia, poprzez zachowanie bezpiecznej odległości (2 m) pomiędzy oczekującymi na wypłatę świadczenia.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Ośrodka.
pdf 2020-04-22 Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej wg zarządzenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1695
Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej wg zarządzenia 192.55KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry