Strona główna/O Nas/Aktualności/Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku (..)

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku o Ograniczeniach w Funkcjonowaniu Ośrodka od dnia 2 czerwca 2020 r. do odwołania

2 Czerwca 2020
 1. Ośrodek Pomocy Społecznej nadal przyjmuje klientów wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Obsługa klienta odbywa się w strefie wyznaczonej. Wejście do strefy wyznaczonej możliwe jest wyłącznie z zasłoniętym nosem i ustami. Przy wejściu do strefy wyznaczonej obowiązkowo należy dokonać dezynfekcji rąk.
 2. Numery telefonów oraz adresy mailowe, za pośrednictwem których można kontaktować się z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku zostały podane na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku: https://www.opsrybnik.pl/kontakt oraz na głównych drzwiach wejściowych w budynkach Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.
 3. Zaleca się, aby kontakt klientów z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku następował telefonicznie w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku lub mailowo, faksem, za pośrednictwem SEKAP lub ePUAP.
 4. Przywrócona zostaje możliwość osobistego przyjmowania stron przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku i jego zastępcę. Przyjmowanie stron odbywa się na zasadach określonych w ust. 1 i 2.
 5. Przywrócona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków. Składanie skarg i wniosków odbywa się na zasadach określonych w ust. 1 i 2.
 6. W budynkach Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku:
  1. przy ul. Żużlowej 25,
  2. przy ul. Raciborskiej 20,
  3. przy ul. Kościuszki 61,

   ustawione są nadal „skrzynki podawcze”, do których klienci mogą składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Ośrodek sprawie.
 7. Pracownicy socjalni Ośrodka nadal wykonują pracę w terenie w sytuacjach kryzysowych.
 8. W dalszym ciągu ograniczeniu podlegają terminy funkcjonowania kasy działającej na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku zlokalizowanej przy ul. Rzecznej 8 - nadal kasa funkcjonuje tylko w terminach wskazanych w decyzjach o przyznaniu świadczeń.
 9. Zaleca się osobom uprawnionym do wypłaty świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku wskazanie numeru rachunku bankowego w celu realizacji przyznanych świadczeń.
 10. W przypadku braku rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 9, wypłata świadczeń będzie się nadal odbywała w następujący sposób:
  1. zastosowanie mogą znaleźć dodatkowe ograniczenia i zakazy zarządzającego budynkiem, w którym znajduje się kasa, a które zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku oraz na drzwiach w wejściu głównym w budynku przy ul. Rzecznej 8, w którym znajduje się kasa,
  2. polecam zachowanie:
   1. spokoju i kolejności w oczekiwaniu na wypłatę świadczenia, w razie zakłócania porządku zostaną wezwane stosowne służby,
   2. zachowanie ostrożności w oczekiwaniu na wypłatę świadczenia zgodnie z zobowiązującymi przepisami (bezpieczna odległość / maseczka).

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Ośrodka.
pdf 2020-06-02 Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku o Ograniczeniach w Funkcjonowaniu Ośrodka od dnia 2 czerwca 2020 r. do odwołania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1625
Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku o Ograniczeniach w Funkcjonowaniu Ośrodka od dnia 2 czerwca 2020 r. do odwołania 250.03KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry