Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 62177
Mapa witryny 202
Polityka prywatności 340
Zastrzeżenia prawne 27
Rejestr zmian 51
Redakcja BIP 53
Statystyka strony 35
Informacje pogodowe 102
Dział: O Nas
Podstrona Ilość
O Nas 4009
Aktualności 2021
Galerie zdjęć 497
Rejony 1698
Punkt Terenowy Nr 1 - Boguszowice 800
Punkt Terenowy Nr 2 - Nowiny 598
Punkt Terenowy Nr 3 - Niedobczyce 872
Punkt Terenowy Nr 4 - Paruszowiec 673
Punkt Terenowy Nr 5 - Centrum 665
Akty prawne 233
Dział: Projekty i programy
Podstrona Ilość
Projekty pomocy 5141
Program "Duża Rodzina" 810
KDR - Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 1026
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) 480
Podsumowanie programu 535
Projekt „System wsparcia rybnickich seniorów” 573
Projekt "Alternatywa II" 328
Projekt "reWITA" 268
Dzienny Dom „Senior+" 966
Program wsparcia dla niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji na lata 2019-2022 816
Rybnickie mieszkania ze wsparciem 826
Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin 188
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19. 60
Halo Aktywni 60+ 323
Pakiet opieki wytchnieniowej 586
Klub Senior+ Północ 176
Klub Seniora przy ul. Floriańskiej 24 178
Model tworzenia lokalnych programów opieki wytchnieniowej 72
W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego 173
Program „Wspieraj Seniora” 251
Projekt „3R - Rodzina Rozwój Rybnik” 440
Fundusz Solidarnościowy 43
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 1188
Dział: Formy pomocy
Podstrona Ilość
Formy pomocy 7880
Pomoc społeczna 2148
Harmonogram wypłat zasiłków stałych w 2021 roku 2178
Dział pomocy osobom niepełnosprawnym 4750
Turnusy rehabilitacyjne 347
Zaopatrzenie w sprzęt 283
Likwidacja barier 255
Sport, kultura i rekreacja 47
Zlecanie zadań 49
Tłumacz języka migowego 41
Program "Aktywny Samorząd" 760
Program - Moduł III: Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi 158
Informacja o wysokości środków z PFRON na rok 2021 112
Usługi opiekuńcze 1264
Kierowanie do domów pomocy społecznej 800
Dodatki mieszkaniowe 9204
Dodatek energetyczny 1037
Dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych 2736
Piecza Zastępcza 757
Dodatek wychowawczy 500+ 192
Dobry Start w Pieczy Zastępczej 58
Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 4 631
Pomoc dla kombatantów 107
Opiekun Prawny 204
Pomoc dla osób bezdomnych 2426
Przeciwdziałanie przemocy 1131
Czym jest przemoc? 124
Zespół Interdyscyplinarny 333
Asystenci Rodziny 741
Grupy Wsparcia 593
Świadczenia Rodzinne, Wychowawcze, Fundusz Alimentacyjny oraz Czyste Powietrze 0
Bezpłatna pomoc prawna 153
Dział: Świadczenia
Podstrona Ilość
Świadczenia 19300
Świadczenia rodzinne 5198
Zasiłek rodzinny 1508
Świadczenie pielęgnacyjne 1014
Specjalny zasiłek opiekuńczy 505
Becikowe 1879
Zasiłek pielęgnacyjny 1594
Becik gminny 969
Świadczenie rodzicielskie 570
Świadczenie wychowawcze 500+ 5501
Świadczenie "Dobry Start" 1710
Świadczenie "Za życiem" 1068
Fundusz alimentacyjny 1833
Czyste powietrze 1238
Harmonogram wypłat 109983
Dział: BIP
Podstrona Ilość
BIP 6779
Podstawowe dane 427
Lokalizacje działów Ośrodka Pomocy Społecznej 171
Punkty Terenowe Ośrodka Pomocy Społecznej 977
Zarząd Jednostki 646
Komórki organizacyjne 715
Schemat organizacyjny 467
Akty Prawne 219
Statut 247
Zarządzenia i Regulaminy 443
Budżet 149
Majątek 107
Sprawozdania 295
Sprawozdania z działalności 230
Sprawozdania finansowe 119
Sprawozdania z uchwał 16
Otwarte konkursy ofert 868
Nabór na stanowiska 4142
RODO 308
Skrzynka Podawcza 148
Wydawanie zezwoleń 97
Zamówienia publiczne 1305
Plan zamówień publicznych 273
Zamówienia poniżej 130 tys. zł 77
Zamówienia od 130 tys. zł 76
Inne zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP 454
Zamówienia publiczne - zakończone 276
Dział: Kontakt
Podstrona Ilość
Kontakt 17012
RODO 521
Tłumacz języka migowego 355
Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo 229
do góry