Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 48974
Mapa witryny 170
Polityka prywatności 246
Zastrzeżenia prawne 20
Rejestr zmian 39
Redakcja BIP 41
Statystyka strony 33
Informacje pogodowe 89
Dział: O Nas
Podstrona Ilość
O Nas 2947
Aktualności 1415
Galerie zdjęć 372
Rejony 1253
Punkt Terenowy Nr 1 - Boguszowice 601
Punkt Terenowy Nr 2 - Nowiny 394
Punkt Terenowy Nr 3 - Niedobczyce 603
Punkt Terenowy Nr 4 - Paruszowiec 450
Punkt Terenowy Nr 5 - Centrum 490
Akty prawne 179
Dział: Projekty i programy
Podstrona Ilość
Projekty pomocy 3875
Program "Duża Rodzina" 547
KDR - Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 389
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) 371
Informacje dotyczące wydawanej żywności 425
Program edukacyjny 10
Projekt „System wsparcia rybnickich seniorów” 401
Projekt "Alternatywa II" 255
Projekt "reWITA" 207
Dzienny Dom „Senior+" 661
Program wsparcia dla niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji na lata 2019-2022 538
Rybnickie mieszkania ze wsparciem 596
Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin 150
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 799
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19. 45
Halo Aktywni 60+ 234
Pakiet opieki wytchnieniowej 276
Klub Senior+ Północ 72
Klub Seniora przy ul. Floriańskiej 24 10
Model tworzenia lokalnych programów opieki wytchnieniowej 47
W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego 135
Program „Wspieraj Seniora” 104
Projekt „3R - Rodzina Rozwój Rybnik” 145
Dział: Formy pomocy
Podstrona Ilość
Formy pomocy 5811
Pomoc społeczna 1554
Harmonogram wypłat zasiłków stałych w 2021 roku 893
Dział pomocy osobom niepełnosprawnym 3438
Turnusy rehabilitacyjne 182
Zaopatrzenie w sprzęt 197
Likwidacja barier 195
Sport, kultura i rekreacja 33
Zlecanie zadań 34
Tłumacz języka migowego 27
Program "Aktywny Samorząd" 519
Program - Moduł III: Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi 126
Informacja o wysokości środków z PFRON na rok 2020 75
Usługi opiekuńcze 901
Kierowanie do domów pomocy społecznej 367
Dodatki mieszkaniowe 6387
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 258
Dodatek energetyczny 751
Dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych 2098
Piecza Zastępcza 508
Dodatek wychowawczy 500+ 85
Dobry Start w Pieczy Zastępczej 48
Pomoc dla kombatantów 80
Opiekun Prawny 135
Pomoc dla osób bezdomnych 1558
Przeciwdziałanie przemocy 753
Czym jest przemoc? 48
Zespół Interdyscyplinarny 194
Asystenci Rodziny 537
Grupy Wsparcia 392
Bezpłatna pomoc prawna 85
Dział: Świadczenia
Podstrona Ilość
Świadczenia 14081
Świadczenia rodzinne 3495
Zasiłek rodzinny 1000
Świadczenie pielęgnacyjne 745
Specjalny zasiłek opiekuńczy 376
Becikowe 1332
Zasiłek pielęgnacyjny 1195
Becik gminny 884
Świadczenie rodzicielskie 451
Świadczenie wychowawcze 500+ 4114
Świadczenie "Dobry Start" 1309
Świadczenie "Za życiem" 834
Fundusz alimentacyjny 1279
Czyste powietrze 672
Harmonogram wypłat 73329
Dział: BIP
Podstrona Ilość
BIP 5359
Podstawowe dane 333
Lokalizacje działów Ośrodka Pomocy Społecznej 117
Punkty Terenowe Ośrodka Pomocy Społecznej 696
Zarząd Jednostki 470
Komórki organizacyjne 501
Schemat organizacyjny 356
Akty Prawne 165
Statut 175
Zarządzenia i Regulaminy 290
Budżet 110
Majątek 79
Sprawozdania 248
Sprawozdania z działalności 190
Sprawozdania finansowe 89
Sprawozdania z uchwał 8
Otwarte konkursy ofert 677
Nabór na stanowiska 2913
RODO 252
Skrzynka Podawcza 111
Wydawanie zezwoleń 69
Zamówienia publiczne 1091
Plan zamówień publicznych 211
Zamówienia do 30 tys. Euro 431
Zamówienia powyżej 30 tys. Euro 725
Inne zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP 397
Zamówienia publiczne - zakończone 224
Dział: Kontakt
Podstrona Ilość
Kontakt 11630
RODO 358
Tłumacz języka migowego 280
Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo 157
do góry