Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 39659
Mapa witryny 132
Polityka prywatności 172
Zastrzeżenia prawne 18
Rejestr zmian 29
Redakcja BIP 30
Statystyka strony 23
Informacje pogodowe 73
Dział: O Nas
Podstrona Ilość
O Nas 2209
Aktualności 1070
Galerie zdjęć 296
Rejony 972
Punkt Terenowy Nr 1 - Boguszowice 434
Punkt Terenowy Nr 2 - Nowiny 299
Punkt Terenowy Nr 3 - Niedobczyce 474
Punkt Terenowy Nr 4 - Paruszowiec 333
Punkt Terenowy Nr 5 - Centrum 356
Akty prawne 151
Dział: Projekty i programy
Podstrona Ilość
Projekty pomocy 2942
Program "Duża Rodzina" 408
KDR - Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 145
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) 243
Informacje dotyczące wydawanej żywności 154
Program edukacyjny 8
Projekt „System wsparcia rybnickich seniorów” 264
Projekt "Alternatywa II" 188
Projekt "reWITA" 136
Dzienny Dom „Senior+" 465
Program wsparcia dla niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji na lata 2019-2022 364
Rybnickie mieszkania ze wsparciem 454
Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin 120
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 637
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19. 31
Halo Aktywni 60+ 130
Pakiet opieki wytchnieniowej 154
Klub Senior+ Północ 31
Model tworzenia lokalnych programów opieki wytchnieniowej 18
W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego 58
Program „Wspieraj Seniora” 16
Projekt „3R - Rodzina Rozwój Rybnik” 3
Dział: Formy pomocy
Podstrona Ilość
Formy pomocy 4501
Pomoc społeczna 1146
Harmonogram wypłat zasiłków stałych w 2021 roku 124
Dział pomocy osobom niepełnosprawnym 2689
Turnusy rehabilitacyjne 112
Zaopatrzenie w sprzęt 162
Likwidacja barier 142
Sport, kultura i rekreacja 25
Zlecanie zadań 23
Tłumacz języka migowego 20
Program "Aktywny Samorząd" 353
Program - Moduł III: Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi 106
Informacja o wysokości środków z PFRON na rok 2020 52
Usługi opiekuńcze 660
Kierowanie do domów pomocy społecznej 209
Dodatki mieszkaniowe 4637
Dodatek energetyczny 586
Dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych 1294
Piecza Zastępcza 389
Dodatek wychowawczy 500+ 43
Dobry Start w Pieczy Zastępczej 46
Pomoc dla kombatantów 60
Opiekun Prawny 106
Pomoc dla osób bezdomnych 1029
Przeciwdziałanie przemocy 533
Czym jest przemoc? 29
Zespół Interdyscyplinarny 134
Asystenci Rodziny 378
Grupy Wsparcia 277
Bezpłatna pomoc prawna 50
Dział: Świadczenia
Podstrona Ilość
Świadczenia 10973
Świadczenia rodzinne 2676
Zasiłek rodzinny 754
Świadczenie pielęgnacyjne 543
Specjalny zasiłek opiekuńczy 268
Becikowe 1006
Zasiłek pielęgnacyjny 869
Świadczenie rodzicielskie 337
Świadczenie wychowawcze 500+ 2902
Świadczenie "Dobry Start" 1166
Świadczenie "Za życiem" 673
Fundusz alimentacyjny 1039
Becik gminny 760
Czyste powietrze 256
Harmonogram wypłat 54786
Dział: BIP
Podstrona Ilość
BIP 3863
Podstawowe dane 250
Lokalizacje działów Ośrodka Pomocy Społecznej 73
Punkty Terenowe Ośrodka Pomocy Społecznej 502
Zarząd Jednostki 336
Komórki organizacyjne 362
Schemat organizacyjny 265
Akty Prawne 128
Statut 103
Zarządzenia i Regulaminy 190
Budżet 82
Majątek 57
Sprawozdania 150
Sprawozdania z działalności 105
Sprawozdania finansowe 48
Otwarte konkursy ofert 488
Nabór na stanowiska 1360
RODO 200
Skrzynka Podawcza 86
Wydawanie zezwoleń 55
Zamówienia publiczne 981
Plan zamówień publicznych 166
Zamówienia do 30 tys. Euro 385
Zamówienia powyżej 30 tys. Euro 690
Inne zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP 364
Zamówienia publiczne - zakończone 199
Dział: Kontakt
Podstrona Ilość
Kontakt 8418
RODO 205
Tłumacz języka migowego 222
Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo 121
do góry