Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 25117
Mapa witryny 72
Polityka prywatności 94
Zastrzeżenia prawne 10
Rejestr zmian 17
Redakcja BIP 19
Statystyka strony 18
Informacje pogodowe 53
Dział: O Nas
Podstrona Ilość
O Nas 1239
Aktualności 703
Galerie zdjęć 171
Rejony 548
Punkt Terenowy Nr 1 - Boguszowice 214
Punkt Terenowy Nr 2 - Nowiny 170
Punkt Terenowy Nr 3 - Niedobczyce 248
Punkt Terenowy Nr 4 - Paruszowiec 168
Punkt Terenowy Nr 5 - Centrum 182
Akty prawne 80
Dział: Projekty i programy
Podstrona Ilość
Projekty pomocy 1690
Program "Duża Rodzina" 224
KDR - Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 0
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) 142
Informacje dotyczące wydawanej żywności 0
Program edukacyjny 6
Projekt „System wsparcia rybnickich seniorów” 119
Projekt "Alternatywa II" 95
Projekt "reWITA" 82
Dzienny Dom „Senior+" 245
Program wsparcia dla niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji na lata 2019-2022 188
Rybnickie mieszkania ze wsparciem 269
Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin 77
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 339
Dział: Formy pomocy
Podstrona Ilość
Formy pomocy 2598
Pomoc społeczna 606
Harmonogram wypłat zasiłków stałych w 2020 roku 1852
Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON 1491
Turnusy rehabilitacyjne 39
Zaopatrzenie w sprzęt 98
Likwidacja barier 72
Sport, kultura i rekreacja 16
Zlecanie zadań 15
Tłumacz języka migowego 11
Program "Aktywny Samorząd" 222
Program - Moduł III: Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi 26
Informacja o wysokości środków z PFRON na rok 2020 17
Usługi opiekuńcze 346
Kierowanie do domów pomocy społecznej 100
Dodatki mieszkaniowe 2473
Dodatek energetyczny 320
Dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych 510
Piecza Zastępcza 202
Dodatek wychowawczy 500+ 14
Dobry Start w Pieczy Zastępczej 28
Pomoc dla kombatantów 37
Opiekun Prawny 55
Pomoc dla osób bezdomnych 388
Przeciwdziałanie przemocy 315
Czym jest przemoc? 16
Zespół Interdyscyplinarny 71
Asystenci Rodziny 196
Grupy Wsparcia 132
Bezpłatna pomoc prawna 0
Dział: Świadczenia
Podstrona Ilość
Świadczenia 6066
Świadczenia rodzinne 1366
Zasiłek rodzinny 306
Świadczenie pielęgnacyjne 256
Specjalny zasiłek opiekuńczy 135
Becikowe 481
Zasiłek pielęgnacyjny 425
Świadczenie rodzicielskie 197
Świadczenie wychowawcze 500+ 1645
Świadczenie "Dobry Start" 722
Świadczenie "Za życiem" 379
Fundusz alimentacyjny 433
Becik gminny 448
Harmonogram wypłat 29499
Dział: BIP
Podstrona Ilość
BIP 2067
Podstawowe dane 141
Lokalizacje działów Ośrodka Pomocy Społecznej 25
Punkty Terenowe Ośrodka Pomocy Społecznej 260
Zarząd Jednostki 172
Komórki organizacyjne 179
Schemat organizacyjny 113
Akty Prawne 81
Statut 56
Zarządzenia i Regulaminy 101
Budżet 53
Majątek 38
Sprawozdania 96
Sprawozdania z działalności 72
Sprawozdania finansowe 37
Otwarte konkursy ofert 179
Nabór na stanowiska 678
RODO 127
Skrzynka Podawcza 56
Wydawanie zezwoleń 35
Zamówienia publiczne 530
Plan zamówień publicznych 89
Zamówienia do 30 tys. Euro 197
Zamówienia powyżej 30 tys. Euro 422
Inne zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP 93
Zamówienia publiczne - zakończone 102
Dział: Kontakt
Podstrona Ilość
Kontakt 4068
RODO 109
Tłumacz języka migowego 139
Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo 73
do góry