Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 55193
Mapa witryny 179
Polityka prywatności 293
Zastrzeżenia prawne 23
Rejestr zmian 45
Redakcja BIP 44
Statystyka strony 34
Informacje pogodowe 98
Dział: O Nas
Podstrona Ilość
O Nas 3406
Aktualności 1670
Galerie zdjęć 436
Rejony 1457
Punkt Terenowy Nr 1 - Boguszowice 701
Punkt Terenowy Nr 2 - Nowiny 473
Punkt Terenowy Nr 3 - Niedobczyce 742
Punkt Terenowy Nr 4 - Paruszowiec 545
Punkt Terenowy Nr 5 - Centrum 579
Akty prawne 207
Dział: Projekty i programy
Podstrona Ilość
Projekty pomocy 4470
Program "Duża Rodzina" 641
KDR - Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 644
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) 427
Informacje dotyczące wydawanej żywności 487
Program edukacyjny 10
Projekt „System wsparcia rybnickich seniorów” 475
Projekt "Alternatywa II" 299
Projekt "reWITA" 234
Dzienny Dom „Senior+" 796
Program wsparcia dla niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji na lata 2019-2022 651
Rybnickie mieszkania ze wsparciem 680
Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin 170
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 984
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19. 52
Halo Aktywni 60+ 270
Pakiet opieki wytchnieniowej 421
Klub Senior+ Północ 92
Klub Seniora przy ul. Floriańskiej 24 40
Model tworzenia lokalnych programów opieki wytchnieniowej 58
W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego 151
Program „Wspieraj Seniora” 151
Projekt „3R - Rodzina Rozwój Rybnik” 311
Dział: Formy pomocy
Podstrona Ilość
Formy pomocy 6683
Pomoc społeczna 1800
Harmonogram wypłat zasiłków stałych w 2021 roku 1480
Dział pomocy osobom niepełnosprawnym 4040
Turnusy rehabilitacyjne 272
Zaopatrzenie w sprzęt 234
Likwidacja barier 225
Sport, kultura i rekreacja 36
Zlecanie zadań 42
Tłumacz języka migowego 31
Program "Aktywny Samorząd" 611
Program - Moduł III: Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi 139
Informacja o wysokości środków z PFRON na rok 2020 88
Usługi opiekuńcze 1064
Kierowanie do domów pomocy społecznej 551
Dodatki mieszkaniowe 7655
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 317
Dodatek energetyczny 856
Dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych 2341
Piecza Zastępcza 624
Dodatek wychowawczy 500+ 123
Dobry Start w Pieczy Zastępczej 56
Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 4 118
Pomoc dla kombatantów 93
Opiekun Prawny 165
Pomoc dla osób bezdomnych 1857
Przeciwdziałanie przemocy 888
Czym jest przemoc? 78
Zespół Interdyscyplinarny 235
Asystenci Rodziny 609
Grupy Wsparcia 481
Bezpłatna pomoc prawna 103
Dział: Świadczenia
Podstrona Ilość
Świadczenia 16338
Świadczenia rodzinne 4189
Zasiłek rodzinny 1186
Świadczenie pielęgnacyjne 851
Specjalny zasiłek opiekuńczy 443
Becikowe 1575
Zasiłek pielęgnacyjny 1372
Becik gminny 930
Świadczenie rodzicielskie 514
Świadczenie wychowawcze 500+ 4863
Świadczenie "Dobry Start" 1585
Świadczenie "Za życiem" 933
Fundusz alimentacyjny 1478
Czyste powietrze 922
Harmonogram wypłat 87508
Dział: BIP
Podstrona Ilość
BIP 6054
Podstawowe dane 379
Lokalizacje działów Ośrodka Pomocy Społecznej 140
Punkty Terenowe Ośrodka Pomocy Społecznej 820
Zarząd Jednostki 555
Komórki organizacyjne 603
Schemat organizacyjny 405
Akty Prawne 191
Statut 214
Zarządzenia i Regulaminy 359
Budżet 129
Majątek 93
Sprawozdania 281
Sprawozdania z działalności 216
Sprawozdania finansowe 112
Sprawozdania z uchwał 12
Otwarte konkursy ofert 768
Nabór na stanowiska 3579
RODO 281
Skrzynka Podawcza 129
Wydawanie zezwoleń 83
Zamówienia publiczne 1158
Plan zamówień publicznych 230
Zamówienia do 30 tys. Euro 454
Zamówienia powyżej 30 tys. Euro 743
Inne zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP 418
Zamówienia publiczne - zakończone 237
Dział: Kontakt
Podstrona Ilość
Kontakt 14234
RODO 464
Tłumacz języka migowego 307
Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo 195
do góry