Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 4998
Mapa witryny 13
Polityka prywatności 21
Zastrzeżenia prawne 2
Rejestr zmian 8
Redakcja BIP 7
Statystyka strony 8
Informacje pogodowe 8
Dział: O Nas
Podstrona Ilość
O Nas 225
Aktualności 62
Galerie zdjęć 33
Rejony 118
Punkt Terenowy Nr 1 - Boguszowice 26
Punkt Terenowy Nr 2 - Nowiny 24
Punkt Terenowy Nr 3 - Niedobczyce 28
Punkt Terenowy Nr 4 - Paruszowiec 28
Punkt Terenowy Nr 5 - Centrum 33
Akty prawne 9
Dział: Projekty i programy
Podstrona Ilość
Projekty pomocy 401
Program "Duża Rodzina" 63
KDR - Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 0
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) 12
Informacje dotyczące wydawanej żywności 0
Program edukacyjny 2
Projekt „System wsparcia rybnickich seniorów” 28
Projekt "Alternatywa II" 26
Projekt "reWITA" 23
Dzienny Dom „Senior+" 46
Program wsparcia dla niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji na lata 2019-2022 57
Rybnickie mieszkania ze wsparciem 98
Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin 30
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 104
Dział: Formy pomocy
Podstrona Ilość
Formy pomocy 465
Pomoc społeczna 78
Harmonogram wypłat zasiłków stałych w 2020 roku 427
Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON 204
Turnusy rehabilitacyjne 9
Zaopatrzenie w sprzęt 15
Likwidacja barier 12
Sport, kultura i rekreacja 2
Zlecanie zadań 3
Tłumacz języka migowego 1
Program "Aktywny Samorząd" 13
Usługi opiekuńcze 45
Kierowanie do domów pomocy społecznej 18
Dodatki mieszkaniowe 179
Dodatek energetyczny 42
Dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych 140
Piecza Zastępcza 32
Dodatek wychowawczy 500+ 3
Dobry Start w Pieczy Zastępczej 2
Pomoc dla kombatantów 6
Opiekun Prawny 8
Pomoc dla osób bezdomnych 21
Przeciwdziałanie przemocy 38
Czym jest przemoc? 2
Zespół Interdyscyplinarny 10
Asystenci Rodziny 29
Grupy Wsparcia 15
Bezpłatna pomoc prawna 0
Dział: Świadczenia
Podstrona Ilość
Świadczenia 1161
Świadczenia rodzinne 164
Zasiłek rodzinny 38
Świadczenie pielęgnacyjne 30
Specjalny zasiłek opiekuńczy 21
Becikowe 26
Zasiłek pielęgnacyjny 28
Świadczenie rodzicielskie 33
Świadczenie wychowawcze 500+ 296
Świadczenie "Dobry Start" 52
Świadczenie "Za życiem" 60
Fundusz alimentacyjny 45
Becik gminny 67
Harmonogram wypłat 3505
Dział: BIP
Podstrona Ilość
BIP 342
Podstawowe dane 28
Lokalizacje działów Ośrodka Pomocy Społecznej 3
Punkty Terenowe Ośrodka Pomocy Społecznej 33
Zarząd Jednostki 34
Komórki organizacyjne 42
Schemat organizacyjny 21
Akty Prawne 17
Statut 19
Zarządzenia i Regulaminy 20
Budżet 10
Majątek 14
Sprawozdania 22
Sprawozdania z działalności 20
Sprawozdania finansowe 11
Otwarte konkursy ofert 46
Nabór na stanowiska 149
RODO 24
Skrzynka Podawcza 10
Wydawanie zezwoleń 8
Zamówienia publiczne 32
Plan zamówień publicznych 18
Zamówienia do 30 tys. Euro 19
Zamówienia powyżej 30 tys. Euro 17
Zamówienia publiczne - zakończone 5
Dział: Kontakt
Podstrona Ilość
Kontakt 470
RODO 16
Tłumacz języka migowego 36
Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo 15
do góry