Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 32881
Mapa witryny 100
Polityka prywatności 139
Zastrzeżenia prawne 15
Rejestr zmian 22
Redakcja BIP 26
Statystyka strony 22
Informacje pogodowe 60
Dział: O Nas
Podstrona Ilość
O Nas 1794
Aktualności 903
Galerie zdjęć 248
Rejony 784
Punkt Terenowy Nr 1 - Boguszowice 331
Punkt Terenowy Nr 2 - Nowiny 249
Punkt Terenowy Nr 3 - Niedobczyce 360
Punkt Terenowy Nr 4 - Paruszowiec 265
Punkt Terenowy Nr 5 - Centrum 273
Akty prawne 126
Dział: Projekty i programy
Podstrona Ilość
Projekty pomocy 2343
Program "Duża Rodzina" 320
KDR - Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 48
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) 195
Informacje dotyczące wydawanej żywności 51
Program edukacyjny 7
Projekt „System wsparcia rybnickich seniorów” 185
Projekt "Alternatywa II" 135
Projekt "reWITA" 111
Dzienny Dom „Senior+" 358
Program wsparcia dla niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji na lata 2019-2022 261
Rybnickie mieszkania ze wsparciem 363
Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin 97
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 470
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19. 24
Halo Aktywni 60+ 50
Pakiet opieki wytchnieniowej 46
Klub Senior+ Północ 16
Model tworzenia lokalnych programów opieki wytchnieniowej 8
Dział: Formy pomocy
Podstrona Ilość
Formy pomocy 3568
Pomoc społeczna 891
Harmonogram wypłat zasiłków stałych w 2020 roku 2390
Dział pomocy osobom niepełnosprawnym 2068
Turnusy rehabilitacyjne 73
Zaopatrzenie w sprzęt 127
Likwidacja barier 101
Sport, kultura i rekreacja 21
Zlecanie zadań 19
Tłumacz języka migowego 15
Program "Aktywny Samorząd" 313
Program - Moduł III: Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi 56
Informacja o wysokości środków z PFRON na rok 2020 36
Usługi opiekuńcze 528
Kierowanie do domów pomocy społecznej 153
Dodatki mieszkaniowe 3470
Dodatek energetyczny 440
Dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych 704
Piecza Zastępcza 304
Dodatek wychowawczy 500+ 24
Dobry Start w Pieczy Zastępczej 45
Pomoc dla kombatantów 49
Opiekun Prawny 86
Pomoc dla osób bezdomnych 640
Przeciwdziałanie przemocy 414
Czym jest przemoc? 20
Zespół Interdyscyplinarny 101
Asystenci Rodziny 288
Grupy Wsparcia 207
Bezpłatna pomoc prawna 29
Dział: Świadczenia
Podstrona Ilość
Świadczenia 8607
Świadczenia rodzinne 2066
Zasiłek rodzinny 535
Świadczenie pielęgnacyjne 389
Specjalny zasiłek opiekuńczy 196
Becikowe 775
Zasiłek pielęgnacyjny 629
Świadczenie rodzicielskie 260
Świadczenie wychowawcze 500+ 2353
Świadczenie "Dobry Start" 1044
Świadczenie "Za życiem" 535
Fundusz alimentacyjny 805
Becik gminny 620
Harmonogram wypłat 42800
Dział: BIP
Podstrona Ilość
BIP 3050
Podstawowe dane 199
Lokalizacje działów Ośrodka Pomocy Społecznej 42
Punkty Terenowe Ośrodka Pomocy Społecznej 393
Zarząd Jednostki 259
Komórki organizacyjne 294
Schemat organizacyjny 220
Akty Prawne 110
Statut 88
Zarządzenia i Regulaminy 160
Budżet 71
Majątek 52
Sprawozdania 129
Sprawozdania z działalności 91
Sprawozdania finansowe 41
Otwarte konkursy ofert 257
Nabór na stanowiska 1115
RODO 175
Skrzynka Podawcza 69
Wydawanie zezwoleń 48
Zamówienia publiczne 720
Plan zamówień publicznych 113
Zamówienia do 30 tys. Euro 284
Zamówienia powyżej 30 tys. Euro 519
Inne zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP 248
Zamówienia publiczne - zakończone 152
Dział: Kontakt
Podstrona Ilość
Kontakt 6282
RODO 159
Tłumacz języka migowego 189
Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo 99
do góry