Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 0
Mapa witryny 0
Polityka prywatności 0
Zastrzeżenia prawne 0
Rejestr zmian 0
Redakcja BIP 0
Statystyka strony 0
Informacje pogodowe 0
Dział: O Nas
Podstrona Ilość
O Nas 0
Aktualności 0
Galerie zdjęć 0
Rejony 0
Punkt Terenowy Nr 1 - Boguszowice 0
Punkt Terenowy Nr 2 - Nowiny 0
Punkt Terenowy Nr 3 - Niedobczyce 0
Punkt Terenowy Nr 4 - Paruszowiec 0
Punkt Terenowy Nr 5 - Centrum 0
Akty prawne 0
Dział: Projekty i programy
Podstrona Ilość
Projekty i programy 0
Program "Duża Rodzina" 0
KDR - Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 0
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (PO PŻ) 0
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) 0
Podsumowanie programu 0
Halo Aktywni 60+ 0
Klub Seniora przy ul. Floriańskiej 24 0
Model tworzenia lokalnych programów opieki wytchnieniowej 0
Mieszkanie wspomagane dla mieszkanek Rybnika 60+ 0
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023 - Fundusz Solidarnościowy 0
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024 - Fundusz Solidarnościowy 0
Opieka wytchnieniowa - edycja 2023 - Fundusz Solidarnościowy 0
Fundusz Solidarnościowy - "Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 0
Dzienny Dom „Senior+" 0
Klub Senior+ Północ 0
Inicjatywa „Wspólny stół” 0
Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 0
Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej 0
Rządowy program wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2023 r.” 0
Projekty zakończone 0
Projekt Ukraina / Проект Україна 0
W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego 0
Cyfrowy Senior - doposażenie Dziennego Domu Senior+ oraz Klubu Senior+ w sprzęt komputerowy 0
Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 0
Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin 0
Pakiet opieki wytchnieniowej 0
Projekt „System wsparcia rybnickich seniorów” 0
Program „Wspieraj Seniora” 0
Projekt "reWITA" 0
Projekt "Alternatywa II" 0
Projekt „3R - Rodzina Rozwój Rybnik” 0
Rybnickie mieszkania ze wsparciem 0
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19. 0
Projekt „Alternatywa” 0
Grupy Wsparcia 0
Dział: Formy pomocy
Podstrona Ilość
Formy pomocy 0
Pomoc społeczna 0
Wypłaty zasiłków stałych w 2022 roku 0
Dział pomocy osobom niepełnosprawnym 0
Turnusy rehabilitacyjne 0
Zaopatrzenie w sprzęt 0
Likwidacja barier 0
Sport, kultura i rekreacja 0
Zlecanie zadań 0
Tłumacz języka migowego 0
Program "Aktywny Samorząd" 0
Program - Moduł III: Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi 0
Program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2022-2025 0
Usługi opiekuńcze 0
Kierowanie do domów pomocy społecznej 0
Dodatki mieszkaniowe 0
Dodatek energetyczny 0
Dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych 0
-Kopia- 0
Piecza Zastępcza 0
Dodatek wychowawczy 500+ 0
Dobry Start w Pieczy Zastępczej 0
Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 4 0
Pomoc dla kombatantów 0
Opiekun Prawny 0
Pomoc dla osób bezdomnych 0
Przeciwdziałanie przemocy 0
Czym jest przemoc? 0
Zespół Interdyscyplinarny 0
Asystenci Rodziny 0
Świadczenia Rodzinne, Wychowawcze, Fundusz Alimentacyjny oraz Czyste Powietrze 0
Bezpłatna pomoc prawna 0
Dział: Świadczenia
Podstrona Ilość
Świadczenia 0
Świadczenia rodzinne 0
Zasiłek rodzinny 0
Świadczenie pielęgnacyjne 0
Becikowe 0
Zasiłek pielęgnacyjny 0
Becik gminny 0
Świadczenie rodzicielskie 0
Świadczenie "Za życiem" 0
Fundusz alimentacyjny 0
Czyste powietrze 0
Dodatek osłonowy 0
Zwrot podatku VAT dla gospodarstw domowych wykorzystujących paliwa gazowe 0
Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 0
Dział: BIP
Podstrona Ilość
BIP 0
Podstawowe dane 0
Lokalizacje działów Ośrodka Pomocy Społecznej 0
Punkty Terenowe Ośrodka Pomocy Społecznej 0
Zarząd Jednostki 0
Komórki organizacyjne 0
Schemat organizacyjny 0
Akty Prawne 0
Statut 0
Zarządzenia i Regulaminy 0
Budżet 0
Majątek 0
Sprawozdania 0
Sprawozdania z działalności 0
Sprawozdania finansowe 0
Sprawozdania z uchwał 0
Otwarte konkursy ofert 0
Nabór na stanowiska 0
RODO 0
Skrzynka Podawcza 0
Wydawanie zezwoleń 0
Zamówienia publiczne 0
Plan zamówień publicznych 0
Zamówienia poniżej 130 tys. zł 0
Zamówienia od 130 tys. zł 0
Inne zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP 0
Zamówienia publiczne - zakończone 0
Dział: Kontakt
Podstrona Ilość
Kontakt 0
RODO 0
Tłumacz języka migowego 0
Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo 0
Dział: Mieszkanie chronione wspomagane dla mieszkanek Rybnika
Podstrona Ilość
Dział: Dodatek dla Gospodarstw Domowych
Podstrona Ilość
Dodatek dla Gospodarstw Domowych 0
Dział: Dodatek elektryczny
Podstrona Ilość
Dodatek elektryczny 0
do góry