Strona główna/Rejestr zmian

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie "Biuletyn Informacji Publicznej - Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku".

Ostatnia zmiana.
Data: 2020-10-23 13:22:52
Redaktor: Rafał Muras
Opis: Zmiana pliku
Wszystkie zmiany.
Data Redaktor Element Opis
2020-10-23 13:22:52 Rafał Muras Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku o Ograniczeniach w Funkcjonowaniu Ośrodka od dnia 26 października 2020 r. do odwołania rejestr zmian pliku Zmiana pliku
2020-10-23 13:18:51 Rafał Muras Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku o Ograniczeniach w Funkcjonowaniu Ośrodka od dnia 26 października 2020 r. do odwołania rejestr zmian pliku Wgranie pliku na serwer
2020-10-23 13:17:30 Rafał Muras Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku o Ograniczeniach w Funkcjonowaniu Ośrodka od dnia 26 października 2020 r. do odwołania rejestr zmian wiadomości Utworzenie wiadomości
2020-10-21 07:57:03 Rafał Muras Darmowe grupy wsparcia online dla mieszkańców śląska GrupaWsparcia.pl i ADRA Polska rejestr zmian wiadomości Utworzenie wiadomości
2020-10-21 07:42:28 Rafał Muras Nie znaleziono wiadomości. Usunięcie wiadomości
2020-10-20 11:37:12 Administrator Administrator Czasowe zawieszenie klubów seniora i dziennego domu seniora. rejestr zmian wiadomości Utworzenie wiadomości
2020-10-20 07:30:04 Jacek Odojczyk Harmonogram wypłat rejestr zmian strony Zmiana treści strony
2020-10-20 07:29:43 Jacek Odojczyk Harmonogram wypłat rejestr zmian strony Zmiana treści strony
2020-10-20 07:28:47 Jacek Odojczyk Harmonogram wypłat rejestr zmian strony Zmiana treści strony
2020-10-20 07:25:11 Jacek Odojczyk Harmonogram wypłat rejestr zmian strony Zmiana treści strony
2020-10-20 07:20:42 Jacek Odojczyk Nie znaleziono wiadomości. Zmiana wiadomości
2020-10-20 07:19:44 Jacek Odojczyk Nie znaleziono wiadomości. Zmiana wiadomości
2020-10-20 07:19:44 Jacek Odojczyk Nie znaleziono wiadomości. Zmiana wiadomości
2020-10-20 07:19:16 Jacek Odojczyk Nie znaleziono wiadomości. Utworzenie wiadomości
2020-10-20 07:03:03 Jacek Odojczyk Harmonogram wypłat gotówkowych w październiku 2020 r. rejestr zmian wiadomości Utworzenie wiadomości
2020-10-19 11:51:58 Tadeusz Króliczek Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 rejestr zmian zamówienia Zmiana przetargu
2020-10-19 11:51:34 Tadeusz Króliczek DA.2710.3.2020 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf rejestr zmian pliku Wgranie pliku na serwer
2020-10-19 11:50:57 Tadeusz Króliczek DA.2710.3.2020 - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf rejestr zmian pliku Wgranie pliku na serwer
2020-10-19 11:46:57 Tadeusz Króliczek Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 rejestr zmian zamówienia Utworzenie przetargu
2020-10-19 08:02:15 Jacek Odojczyk Oświadczenie dot. wyjaśnień. rejestr zmian pliku Zmiana pliku
do góry