Program "Aktywny Samorząd"

Ruszył nabór wniosków w ramach Modułu I i Moduł II pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2021 r. - finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W celu ubiegania się o wsparcie konieczne jest złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami poprzez platformę elektroniczną SOW (System Obsługi Wsparcia) lub w formie tradycyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku w terminie:

 • Moduł I od dnia 01.03.2021 r. (w systemie SOW) do 31.08.2021 r.
 • Moduł II od dnia 01.03.2021 r. (w systemie SOW) do 31.03.2021 r. (II termin - rok akademicki 2020/2021)

W 2021 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:

 1. Obszar A - likwidacja bariery transportowej.
  • Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).
 2. Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych);
  • Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
  • Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności).
 3. Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
  • Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
 4. Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji adresowana do osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

 

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku.
Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać w ust. 9-24 dokumentu pn. 
„Kierunki działań (…)”. Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie (zawarte są one
w rozdziale VI ust. 1, ust. 4 oraz ust. 5) 
można zapoznać się pod tym adresem.

 

Wnioski wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Kategoria: Aktywny Samorząd [14]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
zip 2021-02-26 Moduł I, Obszar A, Zadanie nr 1 - Wniosek i załączniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
Moduł I, Obszar A, Zadanie nr 1 - Wniosek i załączniki 1.18MB -
zip 2021-02-26 Moduł I, Obszar A, Zadanie nr 2 i 3 - Wniosek i załączniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
Moduł I, Obszar A, Zadanie nr 2 i 3 - Wniosek i załączniki 1.51MB -
zip 2021-02-26 Moduł I, Obszar A, Zadanie nr 4 - Wniosek i załączniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
Moduł I, Obszar A, Zadanie nr 4 - Wniosek i załączniki 1.19MB -
zip 2021-02-26 Moduł I, Obszar B, Zadanie nr 1, 3 i 4 - Wniosek i załączniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
Moduł I, Obszar B, Zadanie nr 1, 3 i 4 - Wniosek i załączniki 2.36MB -
zip 2021-02-26 Moduł I, Obszar B, Zadanie nr 2 - Wniosek i załączniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
Moduł I, Obszar B, Zadanie nr 2 - Wniosek i załączniki 1MB -
zip 2021-02-26 Moduł I, Obszar B, Zadanie nr 5 - Wniosek i załączniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
Moduł I, Obszar B, Zadanie nr 5 - Wniosek i załączniki 1.05MB -
zip 2021-02-26 Moduł I, Obszar C, Zadanie nr 1 - Wniosek i załączniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
Moduł I, Obszar C, Zadanie nr 1 - Wniosek i załączniki 1.24MB -
zip 2021-02-26 Moduł I, Obszar C, Zadanie nr 2 - Wniosek i załączniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
Moduł I, Obszar C, Zadanie nr 2 - Wniosek i załączniki 1MB -
zip 2021-02-26 Moduł I, Obszar C, Zadanie nr 3 - Wniosek i załączniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
Moduł I, Obszar C, Zadanie nr 3 - Wniosek i załączniki 1.64MB -
zip 2021-02-26 Moduł I, Obszar C, Zadanie nr 4 - Wniosek i załączniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
Moduł I, Obszar C, Zadanie nr 4 - Wniosek i załączniki 1.64MB -
zip 2021-02-26 Moduł I, Obszar C, Zadanie nr 5 - Wniosek i załączniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
Moduł I, Obszar C, Zadanie nr 5 - Wniosek i załączniki 1.28MB -
zip 2021-02-26 Moduł I, Obszar D - Wniosek i załączniki (aktualizacja wniosku na dzień 23.06.2021 r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
Moduł I, Obszar D - Wniosek i załączniki (aktualizacja wniosku na dzień 23.06.2021 r.) 1.21MB -
zip 2021-09-20 Moduł II - Wniosek i załączniki - semestr zimowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
Moduł II - Wniosek i załączniki - semestr zimowy 1.94MB -
pdf 2020-09-01 Prośba o przywrócenie terminu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 410
Prośba o przywrócenie terminu 121.69KB zobacz

do góry