Program "Aktywny Samorząd"

Informujemy, że trwa nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” Moduł I. Od dnia 01 marca 2022r. można składać wnioski w systemie SOW. Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane w późniejszym terminie, o czym Państwa poinformujemy.

Nabór wniosków w ramach Modułu II:

 • dot. semestru letniego 2021/2022 trwał od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r.
 • dot. semestru zimowego 2022/2023 - do 10.10.2022 r.

Cel główny programu - wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program w 2022 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

 1. Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
  1. Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
   • Zadanie 1 i 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
   • Zadanie 2 i 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.
  2. Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
   • Zadanie 1, 3 i 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
   • Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
   • Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu.
  3. Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
   • Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
   • Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
   • Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie,
   • Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie,
   • Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.
  4. Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu, albo pod inną tego typu opieką).
 2. MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku.
Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać w ust. 9-24 dokumentu pn. 
„Kierunki działań (…)”. Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie (zawarte są one
w rozdziale VI ust. 1, ust. 4 oraz ust. 5) 
można zapoznać się pod tym adresem.

 

Wnioski wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Kategoria: Aktywny Samorząd [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-09-01 Prośba o przywrócenie terminu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 598
Prośba o przywrócenie terminu 121.69KB zobacz

do góry