Program "Aktywny Samorząd"

UWAGA! Ruszył nabór wniosków w ramach Modułu I i Moduł II pilotażowego programu AKTYWNY SAMORZĄD w 2020 r. - finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

W celu ubiegania się o wsparcie konieczne jest złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami poprzez platformę elektroniczną SOW (System Obsługi Wsparcia) lub w formie tradycyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku w terminie:

 • Moduł I od dnia 01.03.2020 r. (w systemie SOW) do 31.08.2020 r.
 • Moduł II od dnia 01.03.2020 r. (w systemie SOW) do 31.03.2020 r. (II termin - rok akademicki 2019/2020)

W 2020 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:

 1. Obszar A - likwidacja bariery transportowej.
  • Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).
 2. Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
  • Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności).
 3. Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
  • Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
  • Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).
 4. Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

 

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku.
Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać w ust. 9-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”. Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie (zawarte są one w rozdziale VI ust. 1, ust. 4 oraz ust. 5) można zapoznać się pod tym adresem.

Wnioski wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Kategoria: Aktywny Samorząd [15]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
zip 2020-03-10 Moduł I, Obszar A, Zadanie nr 1 - Wniosek i załączniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
Moduł I, Obszar A, Zadanie nr 1 - Wniosek i załączniki 1,34MB -
zip 2020-03-10 Moduł I, Obszar A, Zadanie nr 2 i 3 - Wniosek i załączniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
Moduł I, Obszar A, Zadanie nr 2 i 3 - Wniosek i załączniki 1,66MB -
zip 2020-03-10 Moduł I, Obszar A, Zadanie nr 4 - Wniosek i załączniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
Moduł I, Obszar A, Zadanie nr 4 - Wniosek i załączniki 1,48MB -
zip 2020-03-10 Moduł I, Obszar B, Zadanie nr 1, 3 i 4 - Wniosek i załączniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
Moduł I, Obszar B, Zadanie nr 1, 3 i 4 - Wniosek i załączniki 2,82MB -
zip 2020-03-10 Moduł I, Obszar B, Zadanie nr 2 - Wniosek i załączniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
Moduł I, Obszar B, Zadanie nr 2 - Wniosek i załączniki 1,06MB -
zip 2020-03-10 Moduł I, Obszar B, Zadanie nr 5 - Wniosek i załączniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
Moduł I, Obszar B, Zadanie nr 5 - Wniosek i załączniki 1,13MB -
zip 2020-03-10 Moduł I, Obszar C, Zadanie nr 1 - Wniosek i załączniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
Moduł I, Obszar C, Zadanie nr 1 - Wniosek i załączniki 1,35MB -
zip 2020-03-10 Moduł I, Obszar C, Zadanie nr 2 - Wniosek i załączniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
Moduł I, Obszar C, Zadanie nr 2 - Wniosek i załączniki 1,08MB -
zip 2020-03-10 Moduł I, Obszar C, Zadanie nr 3 - Wniosek i załączniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
Moduł I, Obszar C, Zadanie nr 3 - Wniosek i załączniki 1,75MB -
zip 2020-03-10 Moduł I, Obszar C, Zadanie nr 4 - Wniosek i załączniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
Moduł I, Obszar C, Zadanie nr 4 - Wniosek i załączniki 1,76MB -
zip 2020-03-10 Moduł I, Obszar C, Zadanie nr 5 - Wniosek i załączniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
Moduł I, Obszar C, Zadanie nr 5 - Wniosek i załączniki 1,43MB -
zip 2020-03-10 Moduł I, Obszar D - Wniosek i załączniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
Moduł I, Obszar D - Wniosek i załączniki 1,53MB -
zip 2020-03-11 Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 1,16MB -
pdf 2020-09-01 Prośba o przywrócenie terminu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
Prośba o przywrócenie terminu 121,69KB zobacz
zip 2020-09-09 Moduł II - Wniosek i załączniki - semestr zimowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
Moduł II - Wniosek i załączniki - semestr zimowy 1,94MB -
do góry