Program "Aktywny Samorząd"

UWAGA STUDENCI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Ruszył pilotażowy program AKTYWNY SAMORZĄD 2019 r. - MODUŁ II finansowany ze środków PFRON - nabór na semestr zimowy 2019 r. - 2020 r.

Dział Dofinansowań ze Środków PFRON - Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku informuje wszystkich studentów z niepełnosprawnością oraz pozostałych adresatów programu, zamieszkujących na terenie miasta Rybnika o możliwości ubiegania się o dofinansowanie lub refundację kosztów nauki na poziomie wyższym. W celu ubiegania się o wsparcie konieczne jest złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami poprzez platformę elektroniczną SOW (System Obsługi Wsparcia) lub w formie tradycyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku w terminie od 26.09.2019r. do 10.10.2019r.

Jednocześnie informujemy o możliwości ubiegania się o dodatkowe środki w wysokości nieprzekraczającej 800,00 zł z tytułu posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP - i złożenia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie SOW przygotowanym przez PFRON.

Wniosek i załączniki do pobrania poniżej.

 

Informujemy, że uchwałą Zarządu PFRON nr 49/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. został uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie zakupu wózków o napędzie elektrycznym w ramach programu „Aktywny samorząd” obszar C zadanie 1. Wznowienie dofinansowań do zakupu wózka elektrycznego to ponowne rozszerzenie oferty Funduszu skierowanej do osób, które doświadczają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się. Niwelowanie barier wynikających z ograniczonej mobilności jest kluczowe dla podejmowania aktywności zawodowej i społecznej przez osoby niepełnosprawne.

 

Rusza nabór wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu AKTYWNY SAMORZĄD w 2019 r. - finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W dniach od 03 czerwca - 30 sierpnia 2019 r. będą przyjmowane wnioski w ramach Modułu I

Moduł I: W roku 2019 w ramach programu realizowane będą następujące zadania:

 • Obszar A Zadanie 1 i 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 i 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
 • Obszar B Zadanie 1, 3 i 4- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar C Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
 • Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką)

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków:

 • Moduł I od dnia 03.04.2019 r. do 31.08.2019r.
 • Moduł II
  • od dnia 04.03.2019 r do 30.03.2019 r. (I termin - rok akademicki 2018/2019)
  • od dnia 1.09.2019 r. do 10.10.2019 r. (II termin - rok akademicki 2019/20)

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.
Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać w ust. 9-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”. Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie (zawarte są one w rozdziale VI ust. 1, ust. 4 oraz ust. 5) można zapoznać się pod tym adresem.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktywny Samorząd
zip 2020-01-13 MODUŁ II - wniosek i załączniki.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
MODUŁ II - wniosek i załączniki. 2.31MB -
do góry