-Kopia-

Informacje ogólne

Sekcja Dodatków Mieszkaniowych

44-200 Rybnik ul. Raciborska 20

Tel. 32 42-37-195; 32 42-37-188

e-mail:

Kierownik Sekcji - Aleksandra Piontek

Wnioski o przyznanie dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać osobiście w siedzibie Sekcji Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Raciborskiej 20 lub drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP.

  • w poniedziałki, środy, czwartki w godz. od 7:30 do 14:30;
  • wtorki w godz. od 11:00 do 16:00;
  • piątki w godz. od 7:30 do 13:30.

Pracownicy również udzielają dodatkowych informacji pod nr telefonu: 32 4237 195 oraz 32 4237 188

Kierowana drogą elektroniczną korespondencja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
  • adres (kod pocztowego, miejscowość, ulicę i nr domu) tej osoby,
  • opis sprawy, której dotyczy.

Podstawa prawna:

 Uchwała Rady Miasta Rybnika Nr 326/XIX/2020 z dnia 20.02.2020 r.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny

Rodzinom wielodzietnym posiadającym aktualne karty programu Duża Rodzina i nie posiadającym zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne.

Wyjątki

Nie przysługuje rodzinom wielodzietnym, które mają przyznane dodatki mieszkaniowe oraz zawodowym rodzinom zastępczym.

Kryteria

Warunkiem otrzymania przez rodzinę dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożenie wniosku i nie zaleganie z płatnościami w tym zakresie. Stosowne oświadczenie w tej sprawie składa się we wniosku o dopłatę. Dopłata będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku do 31 grudnia danego roku kalendarzowego. Dopłata przekazywana będzie na podane we wniosku konto bankowe.

  • za okresy półroczne, tj do 15 sierpnia - za pierwsze półrocze danego roku
  • do 15 lutego następnego roku - za drugie półrocze roku poprzedniego.

Przyznanie oraz odmowa przyznania dopłaty nie wymagają wydania w tej sprawie decyzji administracyjnej.

Wymagane dokumenty
  • Wniosek o przyznanie dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

do góry