Grafika BIP
Strona główna/BIP/Zamówienia publiczne/Zamówienia publiczne - zakończone

Zamówienia publiczne - zakończone

Zamówienia publiczne - znaleziono: 23
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
„Świadczenie na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym” 2023-12-11 2023-12-19 10:00:00
„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (pielęgnacyjne i rehabilitacji fizycznej) oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób dorosłych i dzieci z zaburzeniami psychicznymi" 2023-12-11 2023-12-19 09:00:00
Świadczenie na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 2022-12-08 2022-12-16 11:00:00
Usługi opiekuńcze: tzw. podstawowe, pielęgnacyjne i specjalistyczne oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób dorosłych i dzieci z zaburzeniami psychicznymi 2022-12-08 2022-12-16 08:00:00
Usługi specjalistycznych świadczonych na rzecz osób dorosłych i dzieci z zaburzeniami psychicznymi 2022-08-10
„Usługi specjalistyczne świadczone na rzecz osób dorosłych i dzieci z zaburzeniami psychicznymi” 2022-07-28 2022-08-05 09:00:00
„Usługi opiekuńcze, tzw. podstawowe, pielęgnacyjne, specjalistyczne oraz specjalistyczne świadczone na rzecz osób dorosłych i dzieci z zaburzeniami psychicznymi”. 2022-01-05 2022-01-13 08:00:00
„Świadczenie na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym” 2021-12-17 2021-12-27 10:00:00
„Usługi opiekuńcze, tzw. podstawowe, pielęgnacyjne, specjalistyczne oraz specjalistyczne świadczone na rzecz osób dorosłych i dzieci z zaburzeniami psychicznymi”. 2021-12-08 2021-12-16 08:00:00
Audyt bezpieczeństwa według KRI Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku 2021-10-07 2021-10-13 23:59:59
Wykonywanie usług specjalistycznych świadczonych na rzecz osób dorosłych i dzieci z zaburzeniami psychicznymi. DA.2715.1.2021 2021-10-06 2021-10-14 08:00:00
Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem oraz drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerklańskiej w Rybniku 2020-12-04 2020-12-14 08:00:00
Wykonywanie usług opiekuńczych tzw. podstawowych, pielęgnacyjnych, specjalistycznych oraz specjalistycznych świadczonych na rzecz osób dorosłych i dzieci z zaburzeniami psychicznymi 2020-11-26 2020-12-04 08:00:00
Bony towarowe dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku 2020-11-25 2020-12-03 09:00:00
Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 2020-10-19 2020-10-27 08:00:00
Wykonywanie usług opiekuńczych tzw. podstawowych, pielęgnacyjnych, specjalistycznych oraz specjalistycznych świadczonych na rzecz osób dorosłych i dzieci z zaburzeniami psychicznymi. 2020-09-08 2020-09-16 08:00:00
„Wykonywanie usług specjalistycznych świadczonych na rzecz osób dorosłych i dzieci z zaburzeniami psychicznymi” 2020-08-12 2020-08-20 08:00:00
Zorganizowanie indywidualnych i grupowych konsultacji stylisty dla około 100 uczestników projektu w ramach projektu „reWiTA” dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT w ramach RPO WSL 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2020-07-10 2020-07-17 08:31:51
Zorganizowanie indywidualnych i grupowych konsultacji stylisty dla około 20 uczestników projektu w ramach projektu „Alternatywa II” w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 w ramach RPO WSL 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2020-07-10 2020-07-17 08:06:28
Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane - remontowe w mieszkaniu wspomaganym treningowym w Rybniku przy ul. św. Antoniego 11/6. 2020-06-26 2020-07-13 09:00:00
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry