Grafika BIP
Strona główna/BIP/Zamówienia publiczne/Zamówienia publiczne - zakończone

Zamówienia publiczne - zakończone

Zamówienia publiczne - znaleziono: 13
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Audyt bezpieczeństwa według KRI Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku 2021-10-07 2021-10-13 23:59:59
Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem oraz drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerklańskiej w Rybniku 2020-12-04 2020-12-14 08:00:00
Wykonywanie usług opiekuńczych tzw. podstawowych, pielęgnacyjnych, specjalistycznych oraz specjalistycznych świadczonych na rzecz osób dorosłych i dzieci z zaburzeniami psychicznymi 2020-11-26 2020-12-04 08:00:00
Bony towarowe dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku 2020-11-25 2020-12-03 09:00:00
Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 2020-10-19 2020-10-27 08:00:00
Wykonywanie usług opiekuńczych tzw. podstawowych, pielęgnacyjnych, specjalistycznych oraz specjalistycznych świadczonych na rzecz osób dorosłych i dzieci z zaburzeniami psychicznymi. 2020-09-08 2020-09-16 08:00:00
„Wykonywanie usług specjalistycznych świadczonych na rzecz osób dorosłych i dzieci z zaburzeniami psychicznymi” 2020-08-12 2020-08-20 08:00:00
Zorganizowanie indywidualnych i grupowych konsultacji stylisty dla około 100 uczestników projektu w ramach projektu „reWiTA” dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT w ramach RPO WSL 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2020-07-10 2020-07-17 08:31:51
Zorganizowanie indywidualnych i grupowych konsultacji stylisty dla około 20 uczestników projektu w ramach projektu „Alternatywa II” w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 w ramach RPO WSL 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2020-07-10 2020-07-17 08:06:28
Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane - remontowe w mieszkaniu wspomaganym treningowym w Rybniku przy ul. św. Antoniego 11/6. 2020-06-26 2020-07-13 09:00:00
Roboty ogólnobudowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na potrzeby „Klubu Senior+” w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24 w ramach projektu „System wsparcia rybnickich seniorów”. 2020-03-09 2020-03-27 09:00:00
Przedmiotem zamówienia publicznego jest rozbudowa infrastruktury informatycznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku - zamówienie przeniesione archiwalnej strony BIP 2019-12-02 2019-12-11 08:00:00
„Wykonywanie usług opiekuńczych tzw. podstawowych, pielęgnacyjnych, specjalistycznych oraz specjalistycznych świadczonych na rzecz osób dorosłych i dzieci z zaburzeniami psychicznymi” 2019-11-29 2019-12-06 11:31:42
Drukuj
Liczba odwiedzin
300
do góry