Grafika BIP
Strona główna/BIP/Sprawozdania/Sprawozdania z działalności

Sprawozdania z działalności

Kategoria: Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku za rok 2021 r. [14]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-03-30 Sprawodzanie z działaności OPS za rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
Sprawodzanie z działaności OPS za rok 2021 855.73KB zobacz
pdf 2022-03-28 Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za okres I-XII 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za okres I-XII 2021 r. 321.33KB zobacz
pdf 2022-03-28 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za okres I-XII 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za okres I-XII 2021 r. 330.38KB zobacz
pdf 2022-03-28 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat dodatku wychowawczego, Dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i dodatku w wysokości Świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113a tej ustawy, za IV kwartał 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat dodatku wychowawczego, Dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i dodatku w wysokości Świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113a tej ustawy, za IV kwartał 2021 r. 83.65KB zobacz
pdf 2022-03-28 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań innych niż realizacja dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113a tej ustawy, za okres od 2021-07-01 do 2021-12-31
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań innych niż realizacja dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113a tej ustawy, za okres od 2021-07-01 do 2021-12-31 230.27KB zobacz
pdf 2022-03-28 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od 2021-07-01 do 2021-12-31
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od 2021-07-01 do 2021-12-31 66.22KB zobacz
pdf 2022-03-28 Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów za IV kwartał 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów za IV kwartał 2021 r. 67.92KB zobacz
pdf 2022-03-28 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za IV kwartał 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za IV kwartał 2021 r. 140.87KB zobacz
pdf 2022-03-28 Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za IV kwartał 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za IV kwartał 2021 r. 312.23KB zobacz
pdf 2022-03-28 Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za okres I-XII 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za okres I-XII 2021 r. 226.75KB zobacz
pdf 2022-03-28 Wybrane jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki pomocy społecznej oraz zatrudnienie w systemie pomocy społecznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
Wybrane jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki pomocy społecznej oraz zatrudnienie w systemie pomocy społecznej 411.41KB zobacz
pdf 2022-03-28 Sprawozdanie z realizacji programu "Posiłek w szkole i w domu"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
Sprawozdanie z realizacji programu "Posiłek w szkole i w domu" 179.15KB zobacz
pdf 2022-03-28 Sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
Sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie 554.44KB zobacz
pdf 2022-03-28 Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 259.58KB zobacz
Kategoria: Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku za rok 2020 r. [13]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-03-09 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za okres I-XII 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 367
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za okres I-XII 2020 r. 157.58KB zobacz
pdf 2021-03-09 Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za okres I-XII 2020r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 350
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za okres I-XII 2020r. 149.9KB zobacz
pdf 2021-03-09 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań innych niż realizacja dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113a tej ustawy, za okres od 2020-07-01 do 2020-12-31
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 422
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań innych niż realizacja dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113a tej ustawy, za okres od 2020-07-01 do 2020-12-31 230.12KB zobacz
pdf 2021-03-09 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od 2020-07-01 do 2020-12-31
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 361
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od 2020-07-01 do 2020-12-31 66.19KB zobacz
pdf 2021-03-09 Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za IV kwartał 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 402
Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za IV kwartał 2020 r. 201.37KB zobacz
pdf 2021-03-09 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez organ właściwy (powiat) zadań z zakresu rządowego programu "dobry start" za 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 313
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez organ właściwy (powiat) zadań z zakresu rządowego programu "dobry start" za 2020 r. 71.08KB zobacz
pdf 2021-03-09 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez organ właściwy (gminę) zadań z zakresu rządowego programu "dobry start" za 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 329
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez organ właściwy (gminę) zadań z zakresu rządowego programu "dobry start" za 2020 rok 77.25KB zobacz
pdf 2021-03-09 Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za okres I-XII 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 378
Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za okres I-XII 2020 r. 149.1KB zobacz
pdf 2021-03-09 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za IV kwartał 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 377
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za IV kwartał 2020 r. 131.11KB zobacz
pdf 2021-03-09 Sprawozdanie z realizacji programu "Posiłek w szkole i w domu"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 388
Sprawozdanie z realizacji programu "Posiłek w szkole i w domu" 248.62KB zobacz
pdf 2021-03-09 Sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
Sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie 393.16KB zobacz
pdf 2021-03-09 Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 348
Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 303.97KB zobacz
pdf 2021-03-09 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku za rok 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 360
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku za rok 2020 r. 807.92KB zobacz
Kategoria: Sprawozdanie z działalności Ośrodka za rok 2019 [15]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-03-06 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku za rok 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 962
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku za rok 2019 r. 898.4KB zobacz
pdf 2020-03-06 Wydatki Miasta Rybnika mające charakter wydatków ogólnomiejskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 579
Wydatki Miasta Rybnika mające charakter wydatków ogólnomiejskich 279.14KB zobacz
pdf 2020-03-06 Wydatki Miasta Rybnika z podziałem na dzielnice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 551
Wydatki Miasta Rybnika z podziałem na dzielnice 266.31KB zobacz
pdf 2020-02-18 Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 648
Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. 390.9KB zobacz
pdf 2020-02-18 Sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 603
Sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie. 552.21KB zobacz
pdf 2020-02-18 Sprawozdanie z realizacji programu "Posiłek w szkole i w domu"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 760
Sprawozdanie z realizacji programu "Posiłek w szkole i w domu" 186.42KB zobacz
pdf 2020-02-18 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za IV kwartał 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 708
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za IV kwartał 2019 r. 139.77KB zobacz
pdf 2020-02-18 Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za okres I-XII 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 578
Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za okres I-XII 2019 r. 398.58KB zobacz
pdf 2020-02-18 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez organ właściwy (gminę) zadań z zakresu rządowego programu "dobry start" za 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 795
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez organ właściwy (gminę) zadań z zakresu rządowego programu "dobry start" za 2019 rok 77.39KB zobacz
pdf 2020-02-18 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez organ właściwy (powiat) zadań z zakresu rządowego programu "dobry start" za 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 601
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez organ właściwy (powiat) zadań z zakresu rządowego programu "dobry start" za 2019 r. 71.41KB zobacz
pdf 2020-02-18 Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za IV kwartał 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 692
Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za IV kwartał 2019 r. 311.57KB zobacz
pdf 2020-02-18 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od 2019-07-01 do 2019-12-31
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 742
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od 2019-07-01 do 2019-12-31 66.5KB zobacz
pdf 2020-02-18 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań innych niż realizacja dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113a tej ustawy, za okres od 2019-07-01 do 2019-12-31
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 683
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań innych niż realizacja dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113a tej ustawy, za okres od 2019-07-01 do 2019-12-31 230.28KB zobacz
pdf 2020-02-18 Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za okres I-XII 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 616
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za okres I-XII 2019r. 119.98KB zobacz
pdf 2020-02-18 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za okres I-XII 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 598
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za okres I-XII 2019r. 129.62KB zobacz
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry