Grafika BIP
Strona główna/BIP/Sprawozdania/Sprawozdania z działalności

Sprawozdania z działalności

Kategoria: Sprawozdanie z działalności Ośrodka za rok 2019 [12]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-02-18 09:15 Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. 390.9KB zobacz
pdf 2020-02-18 09:17 Sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
Sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie. 552.21KB zobacz
pdf 2020-02-18 09:16 Sprawozdanie z realizacji programu "Posiłek w szkole i w domu"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
Sprawozdanie z realizacji programu "Posiłek w szkole i w domu" 186.42KB zobacz
pdf 2020-02-18 09:17 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za IV kwartał 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za IV kwartał 2019 r. 139.77KB zobacz
pdf 2020-02-18 09:18 Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za okres I-XII 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za okres I-XII 2019 r. 398.58KB zobacz
pdf 2020-02-18 09:18 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez organ właściwy (gminę) zadań z zakresu rządowego programu "dobry start" za 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez organ właściwy (gminę) zadań z zakresu rządowego programu "dobry start" za 2019 rok 77.39KB zobacz
pdf 2020-02-18 09:19 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez organ właściwy (powiat) zadań z zakresu rządowego programu "dobry start" za 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez organ właściwy (powiat) zadań z zakresu rządowego programu "dobry start" za 2019 r. 71.41KB zobacz
pdf 2020-02-18 09:20 Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za IV kwartał 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za IV kwartał 2019 r. 311.57KB zobacz
pdf 2020-02-18 09:22 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od 2019-07-01 do 2019-12-31
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od 2019-07-01 do 2019-12-31 66.5KB zobacz
pdf 2020-02-18 09:28 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań innych niż realizacja dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113a tej ustawy, za okres od 2019-07-01 do 2019-12-31
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań innych niż realizacja dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113a tej ustawy, za okres od 2019-07-01 do 2019-12-31 230.28KB zobacz
pdf 2020-02-18 09:31 Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za okres I-XII 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za okres I-XII 2019r. 119.98KB zobacz
pdf 2020-02-18 09:31 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za okres I-XII 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za okres I-XII 2019r. 129.62KB zobacz
Drukuj
Liczba odwiedzin
20
do góry